Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă invităm să vizitați pagina dedicată resurselor educaționale de pe site-ul nostru:
http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/formare-continua/scoala-online/resurse-online 
În cazul în care ați realizat resurse educaționale utile și valoroase, vă propunem să le faceți publice pe site-ul instituției noastre, spre folosul colegilor profesori.
Resursa educațională va fi trimisă spre verificare și avizare, sub formă de link activ, la adresa de email: resurse.educaționale@ccdbucurești.org . La subiectul mesajului, vă rugăm să precizați nivelul de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal) și disciplina la care poate fi utilizată resursa propusă.
După avizul obținut în cadrul comisiei constituite la nivelul instituției, propunătorul va fi contactat pentru completarea fișei de identitate a resursei educaționale.

Joi, 18 februarie 2021, ora 12.00, va avea loc activitatea de cerc metodic a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști din sectoarele 1, 2, 3 cu tema:
"Proceduri operaționale în biblioteca școlară. Inventarierea colecțiilor. Predarea/ preluarea gestiunii."
Întâlnirea va avea loc online, pe platforma Google Meet. Locuri limitate: 100 de participanți.
Înscrierea se va face online, prin completarea formularului de la adresa https://forms.gle/VXwWvRYdgfVAmmDb6 

Vă informăm că vă puteți înscrie la următoarele cursuri acreditate MEC, desfășurate în format online, adresate personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Anunț curs avizat MEN ”UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE”, înscrieri 21-28 ianuarie 2021.

Anunț curs avizat MEN ”Aplicații online utile pentru dezvoltarea competențelor civice”, înscrieri 21-28 ianuarie 2021.

Apel selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

Anunț cerc metodic bibliotecari școlari.

Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada ianuarie 2021

Comunicat Ministerul Educației

30 decembrie 2020

Rezultatul final de selecțieexperți realizare Resurse Educaționale Deschise – RED pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Apel selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR DE ÎNSCRIERE CRED B-IF (clic pe linkul formularului)