Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț Chestionar Școli practică pedagogică

LEGISLAȚIE MENTORAT DIDACTIC

Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (actualizată)

OME nr. 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică și lista BPP – unități de învățământ care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentorat didactic

OME nr. 4523 din 4.07.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

Anexa la O.M.E. nr. 4.523 din 10 august 2022 Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 4183 din 4.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ANEXA la OME nr. 4224 din 06.07.2022 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Ordin nr. 6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

Nota nr. 813/DGMRURS/1132/POCU_146587/12.04.2023 de aprobare a completării componenței nominale a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică

Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar [Actualizare aprilie 2023]

Nota nr. 5231/DGMRURS/620/POCU_146587/09.11.2022 referitoare la Componența nominală a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar și înscrierea în Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar

Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar (aprobat prin Nota nr. 5231 /DGMRURS /620/POCU_146587/09.11.2022) [Noiembrie 2022]