Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Apel de selecție în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice

PROF III - Management educațional în context mentoral (anexa 4a)
PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning (anexa 4b)

Anunț Ziua Porților Deschise la CCD București 5 decembrie 2022

Echivalarea programelor complementare internaționale

Achiziția serviciilor de organizare evenimente - PROF (link)

Proiectul educațional transnațional ”Citește Diaspora

Anunț înscriere programul acreditat: "MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT"

Vă informăm că vă puteți înscrie la cursul acreditat: MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT, nr. credite profesionale transferabile: 15
Grup țintă: Personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: blended learning
Perioada formării: 12.11-20.12.2022/Evaluare 10.01.2023

Întâlnire responsabili ai Comisiilor de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică.

Miercuri, 2 noiembrie 2022, în intervalul orar 12.30-13.30, vă invităm să participați la o întâlnire de lucru, în format online, pentru prelucrarea prevederilor OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 de aprobare a Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, respectiv a PROCEDURII SPECIFICE privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională (anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).
Pentru participare, completați formularul de înscriere (link).
Linkul de conectare va fi trimis prin email celor care se înscriu.

Înscriere cursuri gratuite, bugetate de ME-ISMB, respectiv de CCDB, în regim blended-learning (activitate față-în-față și online asincron) și online (activitate online sincron și asincron). Activitățile de formare vor avea loc în perioada 1-29 noiembrie 2022, programul fiecărui curs va fi comunicat celor înscriși.
Vă invităm să vă înscrieți, în perioada 20-28 octombrie 2022, completând formularul de înscriere din tabel.
Au prioritate la înscriere persoanele care nu au beneficiat anul trecut de gratuitate la programele de formare continuă ale CCDB. Vă rugăm să citiți cu atenție grupul țintă căruia i se adresează fiecare program de formare continuă.
Vă așteptăm!