Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Atelierul online cu tema "Strategii de Super-Învățare”

Cercul metodic municipal pentru profesorii documentariști din centrele de documentare și informare (CDI) în ziua de miercuri, 05.04.2023, ora 10.

Înscrieri pentru programul de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie, derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București.

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Înscrieri pentru programul avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL

Înscrieri pentru programul avizat: UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA GEOGRAFIEI

Înscrieri pentru programul avizat: INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE

Înscrieri pentru programul avizat: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Atelierul online cu tema "Digitalizarea și relația profesor-elev”

Atelierul online cu tema "Resurse educaționale remediale”

Înscrieri pentru programul avizat: STRATEGII DE OPTIMIZARE A CONTINUITĂȚII ÎNTRE NIVELELE DE ȘCOLARITATE

Rezultatele finale ale candidaților înscriși la selecția pentru EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout” – Formare Nivel 1- în afara organigramei CCD București, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Anunț de selecție Nr. 6509/CRED/B/03.02.2023