Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț completare Anexa 5 (centralizatorul) din operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 CPT, până la 31 ianuarie 2023

Anunț ridicarea atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Apelul de selecție pentru programul "RED - Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2"

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Apelul de selecție pentru programul "Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. MANAGER - CRED. Formare nivel 2"

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

ANUNŢ privind suspendarea concursului organizat prin Apelul nr. 6218/CRED/B/05.12.2022 referitor la organizarea selecţiei pentru ocuparea a 25 de posturi experți formatori de formatori în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Municipiului București, pentru în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Anunț înscrieri workshop "Gamificarea procesului de învățare" 16.01.2023

APEL DE SELECȚIE Nr. 3 cu modificări și completări, conform Notei nr. 788/146587_POCU/05.01.2023 (link)

Apel de selectie Nr. 3 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022

Apel de selecție nr. 3 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF

APEL

ANEXE

 

 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMATOR DE FORMATORI pentru programul de formare „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul Național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout”, Formare Nivel 1, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Anunț concursul regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a

CORRIGENDUM LA APELUL Nr. 6218/CRED/B/05.12.2022

Anunț selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 (anexa 1anexa 2)