Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Eliberarea atestatelor / certificatelor de absolvire, pentru programele de formare continuă acreditate de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București, se face pe baza cărții de identitate a titularului, care se prezintă PERSONAL.

În cazul în care titularul NU SE POATE PREZENTA PERSONAL, atestatul / certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

Pentru a verifica ATESTATELE (NU și adeverințele) emise pentru programele de formare continuă acreditate de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București vă rugăm să completați formularul online de verificare a atestatelor emise.