Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Site-ul www.eprof.ro a fost creat în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, COD SMIS 146587 Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Partener 12 - Casa Corpului Didactic a județului Ilfov https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Link-ul proiectului PROF Ministerul Educațieihttps://www.edu.ro/PROF

 

Casa Corpului Didactic București anunță PRELUNGIREA TERMENULUI DE ÎNSCRIERE în vederea participării la programul de formare: PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - ”Profesionalizarea carierei didactice-PROF”.

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

 

Casa Corpului Didactic București lansează un nou Apel de selecție pentru seria 2 de formare în cadrul programului PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.


Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice, pentru programul acreditat: PROF III - Management educațional în context mentoral, SERIA 2.

Prelungirea termenului de înscriere pentru participarea la programul de formare ”PROF III - Management educațional în context mentoral” Seria 2 

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (cerereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.


Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice, pentru programul acreditat: PROF III - Management educațional în context mentoral, SERIA 2.

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (cerereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.


 

Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar - PROF


Apel de selectie Nr. 3 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022

APEL DE SELECȚIE Nr. 3 cu modificări și completări, conform Notei nr. 788/146587_POCU/05.01.2023 (link)

Apel de selecție nr. 3 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF

APEL

ANEXE

Situații centralizate de comisia de mentorat - Formular inscriere - PROF III - PROF IV

Apel de selecție în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice

PROF III - Management educațional în context mentoral (anexa 4a)
PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning (anexa 4b)


Pe site-ul ME a fost postat anunțul pentru Achiziția serviciilor de organizare evenimente. Acestea sunt structurate pe loturi. Pentru vizibilitate, vă rugăm să distribuiți anunțul, din pagina proiectului, pe pagina CCD. (https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/index.php

Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare evenimente - ateliere de lucru mentorat didactic

Lotul 1. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P5 – Casa Corpului Didactic Brăila – CCD Brăila

Lotul 2. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P6 – Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru - CCD Bacău

Lotul 3. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P7 – Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud - CCD Bistrița-Năsăud:

Lotul 4. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P8 – Casa Corpului Didactic Constanța - CCD Constanța:

Lotul 5. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P9 – Casa Corpului Didactic Dolj - CCD Dolj:

Lotul 6. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P10 – Casa Corpului Didactic Hunedoara - CCD Hunedoara:

Lotul 7. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P11 – Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași - CCD Iași

Lotul 8. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P13 – Casa Corpului Didactic Mureș - CCD Mureș

Lotul 9. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P14 – Casa Corpului Didactic Prahova - CCD Prahova

Lotul 10. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P15 – Casa Corpului Didactic - CCD Sălaj

Lotul 11. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P12 – Casa Corpului Didactic Ilfov - CCD Ilfov

 

 

Clarificări legislative în vederea recrutării echipei de formatori pentru programele de formare PROF III și PROF IV (OME 4523/10.08.2022, OME 3654/12.04.2021)

APEL DE SELECȚIE FORMATOR PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning (formularanexa)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.


APEL DE SELECȚIE FORMATOR PROF III – Management educațional în context mentoral (formularanexa)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.


 

Partener 12 - Casa Corpului Didactic a județului Ilfov https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat

Link-ul proiectului PROF - Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF