Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București / sector 1 / sector 2 / sector 3 / sector 4 / sector 5 / sector 6

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ISJ
AB
AR
AG
BC
BH
BN
BT
BR
BV
B
BZ
CL
CS
CJ
CT
CV
DB
DJ
GL
GR
GJ
HR
HD
IL
IS
IF
MM
MH
MS
NT
OT
PH
SJ
SM
SB
SV
TR
TM
TL
VL
VS
VN
web site
isjalba.ro
isjarad.ro
isjarges.ro
isjbacau.ro
isjbihor.ro
isjbn.ro
isjbotosani.ro
isjbraila.ro
isjbrasov.ro
ismb.ro
isjbz.ro
isj.cl.edu.ro
isjcs.ro
isjcj.ro
isjcta.ro
isj.educv.ro
isj-db.ro
isjdolj.ro
isj.gl.edu.ro
isjgiurgiu.ro
isj.gj.edu.ro
isjhr.eduhr.ro
isj.hd.edu.ro
isjialomita.ro
isjiasi.ro
isjilfov.ro
isjmm.ro
mh.edu.ro
edums.ro
isjneamt.ro
isjolt.ro
isj.ph.edu.ro
isjsalaj.ro
satmar.ro
isjsb.ro
isj.sv.edu.ro
isjtr.ro
isj.tm.edu.ro
isjtl.edu.ro
vl.edu.ro
isj.vs.edu.ro
isjvn.vn.edu.ro