Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Conform Art. 2 , punct 3 și 4 din Ordinul MEC nr 4862/08.07.2020, Casa Corpului Didactic București realizează o analiză de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice, în vederea continuării organizării unor programe de formare și instruire pentru dezvoltarea competențelor digitale, în scopul adaptării strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la particularitățile și exigențele școlii virtuale, complementare școlii fizice.
Vă solicităm să completați chestionarul următor https://forms.gle/nvVKUTA4sGNS73xE8  .
Analiza și interpretarea răspunsurilor dumneavoastră se face cu respectarea legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR).