Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

COERENT

În perioada 30.04.2019-05.05.2019 a avut loc loc cursul de fomare ”DEZVOLTAREA PRACTILOR INCLUZIVE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ” , derulat în cadrul activității de sustenabilitate a proiectului ”PARTENERIATE ACTIVE PENTRU INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE”.


În perioada 22.11.2019-30.11.2019 a avut loc loc cursul de fomare ”DEZVOLTAREA PRACTILOR INCLUZIVE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ” , derulat în cadrul activității de sustenabilitate a proiectului ”PARTENERIATE ACTIVE PENTRU INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE”.