Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Erasmus+/ SoIL- Social Inclusion of Learners

Conferință SoIL Berlin — 8 noiembrie 2018 — RAPORT și versiune FLIPgalerie foto

Ecouri în presă ale întâlnirii de proiect de la Londra — 20 aprilie 2018

London SoIL Programul Conferinței  — 20 aprilie 2018 — RAPORT 

În perioada 22.02-24.02.2018, în cadrul proiectului EACEA-05-2016- “Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret/ERASMUS+K3/Incluziunea socială a educabililor(SOIL)/580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-SOC-IN”,a avut loc la Bratislava Seminarul de Formare al cadrelor didactice din România şi Slovacia. (manual)

VIZITĂ DE STUDIU — "Experiențe Europene Pentru Dezvoltarea Portofoliului Educațional”, Berlin,Germania, 7-10 Decembrie 2017.
Follow up al Programului Erasmus+ K3 SoIL (Social Inclusion of Learners/ Incluziunea Socială a Educabililor)

Cea de a doua Conferința SOIL intitulată "De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE) , a fost organizată de către Casa Corpului Didactic la Bucureşti în data de 20 octombrie 2017.

Programul Conferinţei SOIL București "De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE)” — 20 octombrie 2017

Documentele Conferinţei SOIL București "De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE)” — 20 octombrie 2017

Programul Conferinţei SOIL București "De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE)” — 20 octombrie 2017

Articol SOIL în revista ANPCDEFP

Articol “Tribuna Învățământului” — promovare activități CCD-București în cadrul proiectului SoIL Erasmus+

Articol de presă despre SOIL

Proiectul SOIL din cadrul Programului ERASMUS+ a fost ales pentru a fi prezentat la Bruxselles !

Raport CCD diseminare SoIL — 6 octombrie 2017 

Informare diseminare — 2 octombrie 2017 

Pictured documentation of the SOILConference in Berlin

Raport Tema conferinței: Incluziunea ca șansă de a regândi școala

Galerie foto

Unitățile de învățămînt selectate să participe la activitățile proiectului EACEA-05-2016 - Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret / ERASMUS+K3 / Incluziunea socială a educabililor (SOIL) /580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-SOC-IN

Raport — întâlnire debut proiect Erasmus+, SoIL- Social Inclusion of Learners, Graz, 09-11/01/2017

În perioada 9-11 ianuarie 2017, în Graz, Austria, Casa Corpului Didactic din Bucureṣti a fost reprezentată de domnul Gabriel Vrînceanu, directorul instituției, și de doamna Ana Elisabeta Naghi, membră a echipei de proiect, la întâlnirea de lansare a proiectului INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR ABSOLVENȚI (SoIL), Erasmus+/K3, 580276-EPP-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Galerie foto