Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Ziua Porților Deschise - Provocări în implementarea Curriculumului Național în învățământul primar și gimnazial – CRED

 

„Toleranța vine din inteligență”
Lucian Blaga
16 noiembrie- Ziua Internațională a Toleranței

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Ziua Porților Deschise, eveniment organizat de Casa Corpului Didactic București, vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 10.00, la sediul nostru .
Prezența dumneavoastră constituie pentru noi o oportunitate de consolidare a colaborării cu toți partenerii instituționali, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă.


Anul acesta Casa Corpului Didactic a Municipiului București a sărbătorit Ziua Porților Deschise în 18 octombrie 2017.

RAPORT "ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL – REALITATE ŞI PERSPECTIVE"

Activitate organizată în cadrul Zilei Porţilor Deschise – Casa Corpului Didactic Bucureşti, în parteneriat cu:
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.
Ministerul Educaţiei Naţionale

În cadrul Zilei Porților Deschise, Teodora Păun, profesor metodist CCD București a coordonat activitatea Workshopului ,,Coachingul – de la predare la învăţare

facilitator fiind d-l Cristian Tudoran, doctorand Management, Lector Asociat, Universitatea din București, Professional Certified Coach în cadrul International Coach Federation (I.C.F.) – S.U.A., Senior Practitioner Mentor/Coach în cadrul European Mentoring and Coaching Council (E.M.C.C.).

 

 

Ca și în anii precedenți, Casa Corpului Didactic a Municipiului București a sărbătorit Ziua Porților Deschise în 18 noiembrie 2016.

Galeria foto a evenimentului vă stă la dispoziție, precum și o descriere a activităților desfășurate.