Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Activități nonformale

 

Conferința Internațională “Educație și cultură fără frontiere”, Istanbul, 04-09 august 2018
Obiective: cunoaşterea, înțelegerea şi promovarea dialogului multicultural/multilingvistic, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea formelor de marginalizare şi segregare.
Grupul ţintă este alcătuit din: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Calendar de activități: 15.06.2018- 30.06.2018 - înscrierea participanților/confirmarea înscrierilor în limita locurilor disponibile
Formularul de înscrierehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzbDYd4GpJsLCJVKv3Kk1tFaeSHfnarkea7gHk7LDPDgpXQ/viewform?usp=sf_link 
04- 09 august 2018 - Conferința Internațională, Istanbul (transport cu autocarul)
Condiții de participare: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar municipiul București, plata tarifului de 175 euro (cazare cu mic dejun inclus, transport cu autocarul), 15 euro (taxă Conferință)

Important: înscrierile se fac doar online!