Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui program acreditat din tabelele de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE.
Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe.

 Programe acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat!

Oferta programelor de dezvoltare profesională continuă a Casei Corpului Didactic a Municipiului București, an școlar 2023-2024 (pdf)

Implementarea proiectului privind organizarea și derularea programului de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie, derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București

PROGRAME ACREDITATE BLENDED LEARNING 

Grupul țintă
 personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale 
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale 
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control 
cadre didactice din învățământul preuniversitar 

PROGRAME ACREDITATE FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

Nume program acreditat
 
Înscriere
 
Grupul țintă
 

PROGRAME ACREDITATE ÎN PARTENERIAT 

Grupul țintă
Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preșcolar
 Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
 Personal didactic din învățământul preuniversitar
Personal didactic din învățământul preuniversitar