Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"

Acronim: REGV
Proiect Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008

 

 

 

Rezumatul proiectului (RO+EN)

 

Broșura Harta serviciilor REGV

Raport Atelierele nonformale "Pașaport pentru democrație", 23-25 iunie 2019 

Raport Conferința Națională "Școala democratică — de la concept la realitate", 29 mai 2019

Plan de comunicare și diseminare Proiect "Resurse Educaționale pentru Generația Viitorului"

Aspecte de la cursurile REGV. (galerie media)

 

 

Mobilitate Islanda, 21-28 octombrie 2018

În perioada 21-28 octombrie 2018 patru profesori metodiști din cadrul CCD București au participat la mobilitatea din cadrul proiectului RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI (Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008), care s-a desfășurat la Borgarnes, Islanda, proiect finanțat prin Granturile SEE, Mecanismul Financiar 2014 – 202, în cadrul Programului “Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor” în România, operatorul de program fiind Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale(ANPCDEFP). (galerie media)

Mobilitate Oslo, 5-10 octombrie 2018

Rezultatele selecției asociate apelului pentru proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"


 

Documente asociate apelului pentru proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"