Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Ziua Porților Deschise 

Evenimente

Corala Casei Corpului Didactic a Municipiului București

Festivalul de teatru pentru elevi "George Constantin"

Cenaclul literar "Destine"

Clubul de literatură pentru tineret "Clipe albastre"

 

CONCURSUL MUNICIPAL DE INTERVIURI GALERIA EDUCATORILOR BUCUREŞTENI (GEB)

Regulamentul concursului de interviuri Galeria Educatorilor Bucureșteni
Interviu cu o personalitate ... (doc)
Promovare concurs interviuri
Calendarul concursului