Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Filiale CCD București an școlar 2023 - 2024

 

Lista unităților școlare filiale CCD București în acest an școlar

 

Apel de selecție a filialelor CCD an școlar 2023-2024 ANEXE

 

Filiale CCD București an școlar 2022 - 2023

Lista unităților școlare filiale CCD București în acest an școlar

Casa Corpului Didactic a Municipiului București lansează apelul de selecție a filialelor CCD pentru anul școlar 2022-2023, în vederea organizării activităților de formare și perfecționare, pe care urmează să le derulăm în acest an școlar

 

Filiale CCD București an școlar 2021 - 2022

Casa Corpului Didactic a Municipiului București lansează apel de selecție a filialelor CCD pentru anul școlar 2021-2022, în vederea organizării activităților de formare și perfecționare, pe care urmează să le derulăm în acest an școlar, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Filiale CCD București an școlar 2019 - 2020

Plan de activitate 2019-2020 filiale C.C.D. BUCUREŞTI

CENTRE DE FORMARE PROFESIONALĂ - FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTI

ATRIBUŢII FILIALĂ / RESPONSABIL FILIALĂ CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI

ABORDARE PROCEDURALĂ FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTI

Fișa de identitate filială CCDmachetă (format DOC)

Adresă solicitare filială CCD (format DOC)

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință / a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de către CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de către CCD.

 

Filiale CCD București an școlar 2018 - 2019

Plan de activitate 2018-2019 filiale C.C.D. BUCUREŞTI

CENTRE DE FORMARE PROFESIONALĂ - FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTI

ATRIBUŢII FILIALĂ / RESPONSABIL FILIALĂ CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI

ABORDARE PROCEDURALĂ FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTI

Fișa de identitate filială CCDmachetă (format DOC)

Adresă solicitare filială CCD (format DOC)

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință / a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de către CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de către CCD.

 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Caselor Corpului Didactic, Casa Corpului Didatic a Municipiului Bucureşti a stabilit, cu avizul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, completarea reţelei de filiale pentru asigurarea capacităţii de implementare a proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” (CRED)

Sectorul 1
1. Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” 
Sectorul 2
1. Școala Gimnazială nr.71
2. Colegiul Naţional Iulia Haşdeu 
 Sectorul 3
1. Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”
 Sectorul 4
1. Şcoala Gimnazială nr 96
 Sectorul 5
1. Colegiul Național ,,Ștefan Odobleja”
 Sectorul 6
1. Colegiul Național ,,Elena Cuza”

 

Programul de activităţi al filialelor CCD București

Programul de activităţi reprezintă un proiect rezultat în baza propunerilor unităţilor de învăţământ - fililale ale Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, poate suferi modificări şi completări după caz.

Unităţile de învăţământ sunt organizatorii principali, deci informaţii privind datele de desfăşurare ale activităţilor, anunţurile de înscriere/participare sunt în responsabilitatea organizatorului.

Principalul rol al CCD-Bucureşti este cel de consiliere şi monitorizare.


Anunț — Ca urmare a Deciziei Casei Corpului Didactic a Municipiului București nr. 6 / 15.09.2017 invităm la ședință responsabilii de filiale ale CCD București, an școlar 2017-2018

 

Filiale CCD București an școlar 2016 - 2017

Calendarul activităților filialelor CCD în anul școlar 2016-2017

ABORDARE PROCEDURALĂ FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTIATRIBUŢII RESPONSABIL FILIALĂ

Fișa de identitate filială CCDmachetă

Adresă solicitare filială CCD

Atribuții filială CCD

Adresă responsabil filială CCD

Rapoarte filială CCD

Filiale CCD București an școlar 2015 - 2016

Filialele CCD București an școlar 2015 - 2016

Atribuțiile filialelor CCD București an școlar 2015 - 2016

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de CCD.

Cerere filială CCD București
Fișa de dotări filială

Primul

Cel mai recent

2 Februarie 2016 SIMPOZION MUNICIPAL

1 Februarie 2016 Workshop - Identitați comune Romania - Serbia

Formare continua in cadrul nonformal: Serbia - Belgrad - 16 - 19 Aprilie 2016

1 Februarie 2016 FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI "GEORGE CONSTANTIN"

Regulament

Ediția a XVI-a

Formular de înscriere

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.