Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Parteneriat educaţional: CCD București - unități de învățământ din sectorul 1

Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ - sectorul 1

Ca urmare a HCL Sector 1 nr 160/29.05.2019, prin care s-a aprobat proiectul educațional ”Vizite de studiu pentru factorii de decizie din liceele sectorului 1- Experiențe Europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional ” realizat de CCD București în parteneriat cu AUIPUSPS1- Primaria Sector 1, CCD București, în calitate de organizator și coordonator, solicită oferte pentru:
- transport aerian
- transfer privat aeroport – hotel
- cazare în regim de demipensiune ( camere duble), 5 nopți, pe o rază de maximum 3 km de centrul orașului;
- facilitarea și organizarea de vizite la unități școlare și alte instituții cu rol decizional în procesul educațional ( minister, agenții de formare, universități), ambasade/ consulate și instituții culturale, în vederea abordării următoarelor tematici: digitalizarea procesului educațional, bune practici în predarea la clasă, parteneriatul școală- familie- autorități locale, complementaritatea formal-nonformal, management instituțional, incluziune socială, principiile unei școli democratice;
- ghid autorizat/ translator pentru activitățile cu specific istoric, cultural și tradițional, pentru locațiile și perioadele stabilite prin acordul de parteneriat.

Date proiect:
1. Numar participanți 12 + 2 gratuități
2. Locație si perioade aproximative: Estonia, Talin: 29.09-06.10.2019, Cipru, Nicosia: 07-13.10.2019, Norvegia, Oslo: 28.10-03.11.2019, Franța, Paris: 02-08.12.2019.

Deadline: 12 august 2019
Persoană de contact: Georgeta Bolojan, manager proiect, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , tel 0722 682 323               

Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ - sectorul 1” răspunde nevoii de eficientizare a relaţiei unităţilor de învăţământ din sectorul 1 cu Administrația Publică Locală, prin participarea la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa.

Context vizat: managerial, administrativ, cooperare, comunicare, implementare de metode inovative care se pliaza pe contextul educațional local

                Fiind destinat factorilor de decizie din şcoli - directori/ directori adjuncti, membrii CA - programul Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ din sectorul 1 a fost conceput ca urmare a ANF realizată de CCD București (ANF). În urma interpretării chestionarelor completate de cadrele didactice referitor la formarea și dezvoltarea profesională s-a evidențiat necesitatea unor formări care să asigure creșterea dimensiunii europene a educaţiei. Posibilitatea de a vizita alte instituții educationale/ instituţii administrative şi culturale, de a dialoga cu reprezentanţi desemnați, de a planifica viitoare parteneriate instituţionale, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute reprezintă o plus valoare adusa actului educațional la nivel local. Implementarea proiectului se bazează pe valorificarea experienţei grupului ţintă.    

                Parteneri implicaţi în implementarea proiectului:

-      Casa Corpului Didactic a municipiului București, instituție cu rol de formare pentru personalul didactic, în calitate de organizator și coordonator metodologic al proiectului

-      Consiliul Local Sector 1 - AUIPUSPS, instituţie care asigură suportul financiar pentru formarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic din unităţi de învățământ din sectorul 1

-      Unități de învățământ din sectorul 1 - directori și reprezentanți CA

Rapoartele unităților școlare participante la vizita de studiu de la Londra, iunie 2018:

Rapoartele unităților școlare participante la Flux 2 Danemarca- Copenhaga, 22-26 octombrie 2018
Tema Management educational
Coordonator Georgeta Bolojan, Responsabil Departament Proiecte CCD Bucuresti:

Rapoartele unităților școlare participante la Flux 3 Finlanda Helsinki, 11-16 noiembrie 2018
Tema Importanta complementaritatii Formal-Nonformal
Coordonator Gabriel Vrinceanu, Director CCD Bucuresti:

  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6
  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181
  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184
  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ „P. ISPIRESCU
  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ „T. MAIORESCU
  • ŞCOALA GIMNAZIALĂ „URUGUAY
  • COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „G. ENESCU

Rapoartele unităților școlare participante la Flux 4 Suedia Stockholm, 2-7 decembrie 2018
Tema Cetatenie democratica
Coordonator Georgeta Bolojan, Responsabil Departament Proiecte CCD Bucuresti:

 

Erasmus+/ SoIL- Social Inclusion of Learners

VIZITĂ DE STUDIU — "Experiențe Europene Pentru Dezvoltarea Portofoliului Educațional”, Berlin,Germania, 7-10 Decembrie 2017.
Follow up al Programului Erasmus+ K3 SoIL (Social Inclusion of Learners/ Incluziunea Socială a Educabililor) 

 

În perioada 26 – 28 mai 2017, Casa Corpului Didactic din București în parteneriat cu Fundația Pestalozzi a organizat o Vizită de studiu - fluxul 3 din cadrul proiectului zefiR.

 

ERASMUS+ / KA2 / "edu4society"

Casa Corpului Didactic București derulează, în calitate de partener, proiectul european Erasmus+ "edu4society"Innovative solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses. Ceilalți parteneri ai proiectului sunt: S.C. Eurotraining Solution Srl; S.C. Avantera Srl; Universitatea din Maribor – Slovenia; Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse – Bulgaria.
Beneficiarul proiectului este Universitatea Politehnica București.
Proiectul vizează îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea competențelor de responsabilitate socială și a comportamentului civic în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării de afaceri sustenabile. (comunicat și galerie foto)

Echipa CCD București realizează un sondaj de opinie în vederea verificării gradului de interes al dumneavoastră în raport cu tematica abordată în proiect. Pentru aceasta, vă rugăm să completați chestionarul pe care-l regăsiți aici. Completarea acestuia nu implică un angajament din partea dumneavoastră și durează câteva minute. Vă mulțumim.

 

Erasmus+/ SoIL- Social Inclusion of Learners

Raport — întâlnire debut proiect Erasmus+, SoIL- Social Inclusion of Learners, Graz, 09-11/01/2017

În perioada 9-11 ianuarie 2017, în Graz, Austria, Casa Corpului Didactic din Bucureṣti a fost reprezentată de domnul Gabriel Vrînceanu, directorul instituției, și de doamna Ana Elisabeta Naghi, membră a echipei de proiect, la întâlnirea de lansare a proiectului INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR ABSOLVENȚI (SoIL), Erasmus+/K3, 580276-EPP-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Galerie foto

 

ERASMUS +1

Tinerii europeni schimbă bătrânul nostru continent în cadrul proiectului Erasmus+ - Youth “Facilitatori ai învăṭării ṣi dialogului intercultural 2016”.
Sesiunea de formare s-a desfăṣurat în perioada 27 august-4 septembrie 2016, în localitatea Tábor din Cehia ṣi a avut ca scop dezvoltarea atitudinilor de respect, empatie, curiozitate, deschidere pentru dialog, atitudini favorabile incluziunii oamenilor din medii culturale diferite.

 

Parteneriat educaţional: CCD București - unități de învățământ din sectorul 1

Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ - sectorul 1

 

                Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ - sectorul 1” răspunde nevoii de eficientizare a relaţiei unităţilor de învăţământ din sectorul 1 cu Administrația Publică Locală, prin participarea la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa.

Context vizat: managerial, administrativ, cooperare, comunicare , implementare de metode inovative care se pliaza pe contextul educațional local

                Fiind destinat factorilor de decizie din şcoli - directori/ directori adjuncti, membrii CA - programul Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ din sectorul 1 a fost conceput ca urmare a ANF realizată de CCD București (ANF). În urma interpretării chestionarelor completate de cadrele didactice referitor la formarea și dezvoltarea profesională s-a evidențiat necesitatea unor formări care să asigure creșterea dimensiunii europene a educaţiei. Posibilitatea de a vizita alte instituții educationale/ instituţii administrative şi culturale, de a dialoga cu reprezentanţi desemnați, de a planifica viitoare parteneriate instituţionale, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute reprezintă o plus valoare adusa actului educațional la nivel local. Implementarea proiectului se bazează pe valorificarea experienţei grupului ţintă.

                Proiectul a fost conceput în 3 etape (3 ani): unități liceale, unități gimnaziale, unități din învățământul preșcolar.

                Pentru primul an s-au prevăzut 5 fluxuri de mobilități: perioada noiembrie -decembrie 2015 (fluxul 1 — Liceul_Bulgar_Raport_Mobilitate_Porto, RAPORT mobilitate Portugalia_Sava 2016), martie- mai 2016 (fluxul 2 — RAPORT, 1.sisteme de notare, 2.sistemul austriac, 3.sistemul de invatamant austriac - SCHEMA, 4.Scoala medie Carlbergergasse, 5.Scoala primara Carlbergergasse, 6.primarie, 7.Liceul Sigmund Freud, 8.Stundentafel1415g, 9.Stundentafel1415rg), urmând ca celelalte fluxuri să se realizeze funcţie de oportunităţile care vor fi identificate.

               

                Parteneri implicaţi în implementarea proiectului:

-      Casa Corpului Didactic a municipiului București, instituție cu rol de formare pentru personalul didactic, în calitate de organizator și coordonator metodologic al proiectului - Acord de parteneriat nr. 1862/10.12.2015/ 787/25.05.2016

-         Consiliul Local Sector 1 - AUIPUSPS, instituţie care asigură suportul financiar pentru formarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic din unităţi de învățământ din sectorul 1

-         Unități de învățământ din sectorul 1 - directori și reprezentanți CA

                      

                Obiective principale:

                O 1: stabilirea de contacte inter-instituţionale între unităţile de învăţământ bucureştene şi instituţii similare din lacţiile prinse în proiect

                O 2: conștientizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții pentru dezvoltare profesională şi personală

                O 3: realizarea unei baze de date la nivelul participanţilor pentru implementarea de proiecte în parteneriat

                O 4: identificarea de oportunităţi de transfer al bunelor practici în zona relaţiei şcoală – autoritatea publică locală dinspre instituţiile vizitate către cele participante

                O 5: asigurarea impactului participării la vizitele de studiu, după caz

                O 6:diseminarea rezultatelor obținute la diferite niveluri

       

Participanți/beneficiari fluxurile 1/2 de mobilități

 

Flux de mobilități

Unități de învățământ   participante

Instituții vizitate Perioada/ locația vizitei  
1

Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bătrân”

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”

Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”

Colegiul Tehnic Mecanic ”Grivița”

Liceul Teoretic ”George Călinescu”

Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonitza”

NMS Carlbergergasse- Scoala Politehnica

Primary School Erlaaerstraße – școala de stat

Primaria Sectorului 2

Institutul Cultural Roman

Liceul Sigmund Freud

13-17 dec. 2015

Viena, Austria

 
2

Colegiul Național ”Sfântul Sava”

Colegiul Național ”Ion Neculce”

Liceul Teoretic Bulgar”Hristo Botev”

Colegiul Tehnic Media

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”I. N. Socolescu”

Școala Gimnazială Herăstrău

Școala Gimnazială nr 179

”Antonio Sergio” High School- centru coordonator a 7 școli ( 5 școli primare, o școală gimnazială și un liceu)

Primăria Villa de   Gaia

Școala de stat ”Marquez Dos Santos”

Centrul de perfecționare profesorală Villa de Gaia

29 mai – 2 iunie 2016

Villa Nova de Gaia / Porto

Portugalia

 
 
 
 
 

 

Proiectul ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale"

Conferința de lansare a proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale" proiectului finanțat de Granturile SEE 2009-2014 - PEH012. - Invitația și agenda

Fundația Dezvoltarea Popoarelor în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Asociația Reninco, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al CMBRAE, implementează începând cu luna iunie 2015 proiectul ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale”.

Proiectul care va fi derulat în București în perioada iunie 2015 - aprilie 2016, este finanțat în cadrul apelului COERENT cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Profesioniștii implicați în incluziunea școlară a copiilor cu CES (cadre didactice, profesori de sprijin și consilieri școlari din București-Ilfov) se vor putea înscrie la cursurile de formare gratuite începând cu luna septembrie.

Comunicat lansare proiect

 

Vizita de studii "Career progression route for trainers and teacher trainers – Dezvoltarea carierei didactice pentru profesori si formatori de formatori"

informare

 

Leonardo da Vinci - Transfer de inovație între Casa Corpului Didactic a Municipiului București România și Dundee & Angus College - Scotland UK

informare

 

LLP-LDV-TOI “BIG PICTURE LEARNING: INNOVATIONS FOR STUDENTS WITH CONSTRAINTS” 2012-2014

Nr.Ref: 2012-1-NL1-LEO05-08670

PARTNERS: HOLLAND, ROMANIA, TURKEY, BULGARIA, ITALY

OVERVIEW BPL

BPL ROMANIA - IN BRIEF

Sesiune de formare pilot - România 6-8 noiembrie 2013