Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Cursurile avizate de către Ministerul Educației și Cercetării

CURSURI ONLINE LA ȘCOALA DE VARĂ
CCD BUCUREȘTI, 2020

 

Dragi colegi,

Vacanța de vară a început, activitatea CCDB continuă, în mediul online!
Vă așteptăm alături de echipa noastră, la cursuri de vară pentru dezvoltarea competențelor digitale, desfășurate online, destinate personalului didactic și didactic auxiliar din școlile bucureștene. Grupele se completează în ordinea înscrierii. După completarea locurilor disponibile, veți primi un e-mail cu detalii privind grupa din care faceți parte și programul desfășurării cursului.