Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A BIBLIOTECII CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI

Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor și Centrelor de Documentare și Informare în condițiile luptei împotriva virusului SARS-CoV-2

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci

Compartimentul centru de documentare și informare/biblioteca din cadrul Casei Corpului Didactic București are următoarele atribuții:

a) activitatea de informare și documentare pentru personalul din învățământul preuniversitar;
b) gestionarea fondului de carte și a resurselor educaționale;
c) organizarea de activități metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare și informare;
d) organizarea de expoziții permanente de carte, manuale, prezentări și lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artiști, oameni de știință;
e) organizarea de activități cultural-artistice și de loisir;
f) îndrumare pentru bibliotecarii din unitățile școlare.

Biblioteca CCD București oferă următoarele servicii utilizatorilor săi activi (cadre didactice și personal auxiliar cu contract de muncă valid, înscriși la Biblioteca CCD, în baza adeverinței de la unitatea școlară):
• împrumut de cărți la domiciliu
• consultare de cărți la sala de lectură
• împrumut online de cărți în format electronic
• informații necesare perfecționării continue
• realizarea de bibliografii la cerere
• multiplicarea contra cost a materialelor disponibile.

Servicii la dispoziția utilizatorilor ocazionali:
• informații necesare perfecționării continue
• realizarea de bibliografii la cerere
• multiplicarea contra cost a materialelor disponibile

Orar cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 10.00 – 15.00
Joi – Activități metodice

1. Legislație biblioteci școlare
Legea bibliotecilor Nr.334 din 2002 modificata si republicata (pdf)
LEGEA nr_334 din 31 mai 2002 bibliotecilor
OMECTS nr. 5556 din 2011 (Regulament biblioteci scolari si CDI - uri) (pdf)

2. Instrumente utile în activitatea bibliotecilor școlare
- Portofoliul bibliotecarului (pdf)
- Evaluarea bibliotecarilor școlari
OMECTS_nr._6.143-2011_Evaluare_anuala_pers.didactic_si_did._auxiliar (pdf)
OM_4613_2012_Calendar evaluare (pdf)
OMEN-3597-2014_Metodologie evaluare cadre did si Bibliotecari (pdf)
Ordin nr. 4247_13.05.2020 modificare + completare Metodologie evaluare anuala activitate cadre didactice (pdf)
Fisa cadru_evaluare Bibliotecari scolari (doc)

- Proceduri în biblioteca școlară
a) Casarea manualelor școlare (pdf)

b) Casarea cărților (pdf)

c) Procedura de inventariere a colecției bibliotecilor școlare (pdf)

 

3. Activitate metodică bibliotecari școlari

GENERAŢIA DIGITALĂ ÎN CDI/ BIBLIOTECA ŞCOLARĂ (pdf)
Biblioteca școlară în contextul pandemic: de clasic la cel digital
Simpozion național, Ediția a IV-a (afiș)
Ediție online - 2021

 

4. Ocuparea posturilor vacante de bibliotecari școlari

METODOLOGIE DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR SCOLAR - 2020 (pdf)

HG 286 din 2011-forma actualizata OCUPARE POST PUBLIC (pdf)