Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

CHESTIONAR de identificare a nevoilor de formare în cadrul Proiectului "PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE" – PROF, ID POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Înscrieri la Atelierul “Prezentarea Aplicației MYS și folosirea acestui instrument la orele de curs

Grup țintă: Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: online
Data : vineri, 28 ianuarie, interval 16-17.00
Inscrieri Formular de înscriere

Pentru această întâlnire veți primi vineri, 28.01.2022, ora 10.00 o nouă invitație pe Google Meet.

Înscrieri pentru programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, format blended-learning: "MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT"

Înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Înscrieri pentru programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, format blended-learning: "MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ȘCOALĂ - FAMILIE"

Înscrieri pentru programul "Inițiere în biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare" 

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, alături de Universitatea Macedonia (Grecia), European Association of Mental Health in Intellectual Disability (Belgia) și Intelearn Information Technology in Learning (Grecia), contribuie, în calitate de partener, la implementarea proiectului CORTTEX - COGNITIVE RESOURCES FOR TODDLERS TEENS AND EXPERTS, aprobat în cadrul programului Eramus+, parteneriate strategice KA2, Nr.2020-1-RO01-KA202-080239, coordonat de Universitatea din București.

mai multe

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial. (anexe editabile).

Adresa Ministerului Educației privind selecția grupului țintă B-IF 

FORMULAR DOSAR ÎNSCRIERE CURSANT CRED BIF, seria 17 ianuarie-15 aprilie 2022

Înscrieri până la 7 ianuarie 2022.