Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă invităm joi, 18 noiembrie 2021, respectiv vineri, 19 noiembrie 2021, la activitățile organizate cu ocazia Zilelor Porților Deschise la CCD București.

Înscrieri la programul de formare continuă, avizat de către Ministerul Educației: "Inițiere în biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare"

Anunț cursuri gratuite, bugetate de către ME-ISMB, în regim blended-learning

Anunț revista Atelier Didactic

Invitație la Simpozionul “Educaţie pentru un mediu curat, ediţia a XVII-a, organizat de către Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sprijinul Science Shop-ului InterMEDIU Bucureşti şi al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti.

Rezultatul final al selecției pentru ocuparea postului de EXPERT REGIONAL MONITORIZARE INTERNĂ, regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor pentru ocuparea postului de EXPERT REGIONAL MONITORIZARE INTERNĂ, regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor pentru ocuparea postului de EXPERT REGIONAL MONITORIZARE INTERNĂ, regiunea București - Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Apel de înscriere pe platforma de sprijin pentru profesorii de Educație socială care predau la clasa a VII-a (educație pentru cetățenie democratică)

Vă invităm pe 5 octombrie 2021, de la ora 14, să celebrăm împreună Ziua Mondială a Educației, la Conferința Națională “Profesor, o meserie pentru viitor”, care se vă desfășura online, pe platforma ZOOM.