Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Planificarea interviurilor pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 (anexele 1, 2, 3 și 4, editabile)

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, RED - Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2. (anexele 1, 3, 5 și 8, editabile)

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor EXPERȚI FORMARE CICLUL PRIMAR / GIMNAZIAL pentru programul de formare Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 

Un total de 45 de noi ateliere naționale dedicate bunelor practici în educație vor fi organizate în toată țara, în perioada martie – mai 2022, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă, astfel, seria evenimentelor naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic(CCD) din România. În intervalul lunilor martie – mai, sunt programate 45 de workshop-uri.
Primele două evenimente, din noua serie de 45 de workshop-uri, se desfășoară astăzi, 25 martie, fiind organizate de Casa Corpului Didactic București și de Casa Corpului Didactic Vrancea.

Atelierul „10 lucruri pe care le poți face în clasa ta pentru a fi un profesor de nota 10” se desfășoară la Colegiul Național „Ion Creangă”, din sectorul 4 al Capitalei, iar workshop-ul „Valorificarea învățării în context nonformal în documentarea dobândirii competențelor din contextul formal” se desfășoară la Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu”, din Focșani. în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Selecţia pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. (anexele 1 și 2, editabile)

Înscrieri pentru programul avizat "Limba engleză pentru facilitarea colaborării internaționale între instituțiile de învățământ în cadrul proiectelor educaționale cu finanțare europeană - nivel începători"

Workshop în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327