Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Simpozion național „GENERAŢIA DIGITALĂ ÎN CDI/ BIBLIOTECA ŞCOLARĂ”

Anunț înscriere program de formare continuă avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Anunț înscrieri programe de formare continuă avizate de către Ministerul Educației, format blended-learning.

 

Apel selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” 

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE CRED Seria 8 (mai-iulie 2021) (click pe linkul formularului). Termen de înscriere: 04.05.2021.

Înscriere programul de formare continuă „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă”

Procedura de inventariere a colecției bibliotecilor școlare

Înscriere la cursul avizat UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE

Oferta CCD București de programe avizate de formare continuă pentru anul 2021

Înscriere la cursul avizat Inițiere în biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare

Înscriere la cursul avizat UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Articole spre publicare în revista online ATELIER DIDACTIC