Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților la selecția pentru ocuparea unor posturi de experți realizare Resurse Educaționale Deschise – RED pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților la selecția pentru ocuparea postului de expert local e-learning pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților la selecția pentru ocuparea postului de asistent manager pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților la selecția pentru ocuparea postului de personal pentru curățenie pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anunț înscriere curs acreditat Management și leadership educațional, 30 CPT

Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada 15-30 septembrie 2020

Precizări cu privire la prevederile legislative în vigoare, referitoare la derularea activităților de formare din cadrul programelor de formare continuă acreditate, în contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19

Mesaj de început de An școlar

Anunț apel selecție seria 6, din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

ANEXA 4 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ (doc)

ANEXA 4-1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial (doc)


 

Referitor la Atelierul 46 - Repere ale formării continue, an școlar 2020-2021, în cadrul Maratonului 50 de ateliere online, care va avea loc joi, 10.09.2020, interval orar 10.00-11.00, vă comunicăm importanța desemnării unui reprezentant din fiecare instituție care să disemineze ulterior informațiile necesare debutului acestui an școlar vizavi de tematica anunțată.
Pentru înscrieri: https://forms.gle/fDYyyAiWULQQHiu4A 

Întâlnirea online a responsabililor Comisiei pentru perfecționare și formare continuă va avea loc joi, 10.09.2020, între orele 10.00-12.00.

Prezența responsabililor comisiei pentru perfecționare și formare continuă este obligatorie, în vederea transmiterii informațiilor necesare privind activitatea acestei comisii în anul școlar 2020/2021.

Linkul formularului este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsf5-DOMUN7pKCokEWbOhermZEHcRWmSLiSbFvHib93OKByA/viewform 

APEL selecție experți RED (Resurse Educaționale Deschise)

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse edcuationale

Anexa 5 Grila de evaluare

Măsuri prevenire SARS-CoV-2 în biblioteci școlare și Centre de Informare și Documentare.

Conform Art. 2 , punct 3 și 4 din Ordinul MEC nr 4862/08.07.2020, Casa Corpului Didactic București realizează o analiză de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice, în vederea continuării organizării programelor de formare și instruire pentru dezvoltarea competențelor digitale, în scopul adaptării strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la particularitățile și exigențele școlii virtuale, complementare școlii fizice.
Vă solicităm să completați chestionarul următor https://forms.gle/UmxtqohbA4ahAarc7 până la data de 25.08.2020.
Analiza și interpretarea răspunsurilor dumneavoastră se face cu respectarea Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR).