Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Calendarul desfășurării activităților aferente OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5

Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință calendarul desfășurării activităților:

15 noiembrie-20 noiembrie
Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București.
20-27 noiembrie
Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.
27 noiembrie-4 decembrie
Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ.
Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD.
7-11 decembrie 2020, respectiv 11-15 ianuarie 2021
Activitatea comisiilor de echivalare.
După 15 ianuarie 2021
Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea adeverințelor.

Important! Nu fac obiectul acestei metodologii documentele care au fost deja echivalate conform OM 5562/2011 la începutul acestui an școlar.

Înscriere curs online, avizat MEC, "Clasa online și școala de acasă". Responsabil program: Iliana Dumitrescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscriere curs acreditat "Managementul incluziunii școlare", 20 credite, format online

Calendarul lunii noiembrieateliere online Antrenament digital cu CCD București


Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ILFOV și EXPERT LOCAL E-LEARNING ILFOV pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti locali IF

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti locali IF

Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada noiembrie 2020

Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de înscriere selecție formatori

Anexa 2 Declarație de disponibilitate formatori

Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți realizare Resurse Educaționale Deschise – RED pentru regiunea București – Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti RED

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti RED

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse educaționale

Anexa 5 Grila de evaluare