Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț statistica bibliotecilor școlare

Ministerul Educației derulează în prezent Proiectul CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Una dintre activitățile Proiectului CRED vizează realizarea unui program de formare adresat personalului de conducere din școli (directori, directori adjuncți), care va urmări dezvoltarea competențelor din aria implementării și managementului curriculumului la nivelul școli.
În calitatea dvs. de director/director adjunct al unei unități de învățământ care are și nivelul primar/gimnazial, vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers, prin completarea unui scurt chestionar ( https://forms.gle/DNzs2kgFFQkXkKsG7 ), care solicită exprimarea opiniilor dumneavoastră cu privire la tematici de interes privind învățarea și curriculumul în școală. Datele colectate ne vor permite documentarea situației curente și identificarea celor mai relevante tematici de formare din această arie. Chestionarul este anonim, confidențialitatea răspunsurilor și a identității dumneavoastră sunt asigurate. Adresa dumneavoastră de email poate fi transmisă opțional, pentru comunicarea rezultatelor acestei cercetări.
Durata estimată de completare a chestionarului este de aproximativ 10 minute.
Vă mulțumim!

Rezultatele etapei județene / Municipiul București a festivalului-concurs CDIdei în cărți, care se află la cea de-a VI-a ediție, festival coordonat la nivel național de către Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.

Un nou apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la activitățile de tip workshop organizate în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. (anexe editabile).

Anunț înscriere program de formare continuă avizat UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE


În 23 aprilie 2021, am dat START ediției cu nr. 3 a selecției „Creatori de Educație”, competiție națională dedicată profesorilor din învățământul primar și gimnazial, în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (afișele format A4 / A3).

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la activitățile de tip workshop organizate în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (anexe editabile).

Înscrieri pentru programe de formare continuă avizate

Anunț înscriere program de formare continuă avizat "INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU ACTIVITATEA ONLINE CU PREȘCOLARII"

Anunț înscriere program de formare continuă acreditat "Platforme educaționale și instrumente de evaluare online"