Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Festivalul Național de Teatru pentru elevi "George Constantin" ediția 2017 — Regulamentul și fișa de înscriere

Calendarul semestrului II al activităților metodice-științifice-culturale

Înscriere la cursul acreditat Managementul proiectelor educaționale - formular online de înscriere

Conferinţa de încheiere a proiectuluiParteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Articole din "Tribuna Învățământului" (aici și aici)

Dezbatere publică a proiectelor de programe şcolare pentru clasele V-VIII

Detaliile privind modul în care este organizată etapa de consultare precum şi descărcarea proiectelor de programă

 În perioada 25 - 31 ianuarie 2017 se fac înscrieri la cursurile avizate blended learning, organizate în regim gratuit:

1. Identificarea tulburărilor de învățare şi modalităţi de intervenţie - formular online de înscriere

2. Integrarea elevilor cu ADHD - formular online de înscriere

Locurile sunt limitate: 50 / curs.
Detalii privind înscrierea găsiți în documentul atașat.

Sesiune de formare la cursul DEFINITIVAT 2017