Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Miercuri, 7 decembrie 2016, a avut loc masa rotundă cu tema „Programe de studii inovative pentru o piață a muncii dinamică – rolul liceelor și universităților în pregătirea viitorilor profesioniști”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și de Casa Corpului Didactic a Municipiului București şi a avut loc între orele 9.30-14.00 în ASE, sala 2013 (Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanților 15-17, Sector 1, București).
Au participat profesori de economie, de tehnologie, de limba engleză și de limba franceză din licee, cadre didactice și studenți ai Facultăţii REI şi parteneri ai Facultăţii REI din mediul de afaceri – PwC (PricewaterhouseCoopers), Westaco, PartNET.

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Rezultatele concursului de artă fotografică "FII PREGĂTIT!", organizat în parteneriat de către CCD București si AGGR sau accesați direct meniul Anunțuri, submeniul Evenimente. Vă mulțumim!

O prezentare a tuturor cursurilor din anul acesta școlar sau accesați direct meniul Cursuri. Vă mulțumim !

Tabel cu unitățile de învățământ care organizează activități metodice-științifice-culturale în anul școlar 2016-2017

Anunț curs "Aplicațiile Google în Educație — Începători". Pentru înscrieri accesați direct meniul Cursuri, submeniul Înscriere online.