Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Rezultatele concursului de artă fotografică "FII PREGĂTIT!", organizat în parteneriat de către CCD București si AGGR sau accesați direct meniul Anunțuri, submeniul Evenimente. Vă mulțumim!

O prezentare a tuturor cursurilor din anul acesta școlar sau accesați direct meniul Cursuri. Vă mulțumim !

Tabel cu unitățile de învățământ care organizează activități metodice-științifice-culturale în anul școlar 2016-2017

Anunț curs "Aplicațiile Google în Educație — Începători". Pentru înscrieri accesați direct meniul Cursuri, submeniul Înscriere online.

Pentru detalii vă rugăm să accesați direct meniul Echipa CCD, submeniul Ziua Porților Deschise. Vă mulțumim !