Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, pornind de la propunerea Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE). Astfel, în perioada 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017, toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a documentului redactat de CNE, organism consultativ al MENCȘ, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

Sugestiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ordin nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Duminică, 19 decembrie 2016, a avut loc, la Școala Gimnazială Sf. Voievozi, a doua ediție a evenimentului caritabil Creativitate în sprijinul comunității, organizat de CCD București în parteneriat cu Asociația Speranță pentru tine.
Elevi, părinți și profesori din școli bucureștene și organizații nonguvernamentale au pregătit standuri cu produse hand-made. Banii obținuți din vânzarea obiectelor au fost donați pentru renovarea locului de joacă din spitalul cu care colaborează asociația, în folosul copiilor aflați în suferință.