Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CONFERINŢA NAŢIONALĂ cu participare internațională O altfel de educație pentru o altfel de generație formular online de înscriere

Descrierea atelierelor conferinței

Workshop "New learning scenarios in digitalized world" organizat de către Universitatea Tehnică de Construcții București în cadrul proiectului Erasmus + “FutureMath”.

Participarea este gratuită iar lucrările trimise și acceptate se vor publica într-un proceedings cu ISBN sub editura CONSPRESS a UTCB!

Vă așteptăm cu bucurie!

Luni, 10 apriliie 2017, la ora 19, sunteți invitați la concertul Coralei "Nicolae Oancea" a Casei Corpului Didactic a Municipiului București la Biserica Sf. Elefterie Nou, împreună cu familiile, prietenii și cunoscuții. În program, piese specifice acestei perioade a postului Sf. Paști și piese dedicate Învierii Domnului. Alaturi de corală cântă și corul Euterpe.!

Vă așteptăm cu bucurie, la concertul coralei pentru a ne înălța sufletele împreună, pentru a ne regăsi pe noi înșine prin muzică și artă !

Simpozionul Municipal Generația digitală în CDI / biblioteca școlară — ediția a II-a (afiș)

Technical College „Mircea cel Batran”, Bucharest organises on the 27th of May 2017 the 9th Edition of the International Symposium „Advocacy for Technique”, with the topic: ,,The Importance of Competencies Acquired at School in the Context of Globalisation”.

În cadrul parteneriatului pe care Biblioteca CCD București l-a incheiat cu Editura Trei, vă propunem câteva titluri din domeniul educației, editate de Editura Trei și pentru care se oferă discount bibliotecilor școlare care doresc să le achiziționeze:

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” Bucureşti organizează a IX a ediție a Simpozionului Internaţional ”Pledoarie pentru Tehnică” , cu tema: ”Importanța competențelor dobândite în școală în contextul globalizării” — 27 mai 2017

Înscriere curs acreditat în parteneriat EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL — formular online de înscriere

Raportul de la Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă ca Limbă Străină — 24 și 25 martie 2017 — Institutul Cervantes din București.

Înscriere curs avizat PREZI ȘI CALCUL TABELAR — formular online de înscriere