Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

ISMB lansează invitația către cadrele didactice din municipiul București de a contribui cu materiale didactice la Biblioteca virtuală RED — Resurse Educaționale Deschise

Invitațiile de participare la proiectele educaționale ale Colegiului Tehnic "Mihai Bravu", filială a CCD București, în anul scolar 2017-2018

Invitație Concurs METEO

Formare continuă în cadru nonformal:
WORKSHOP ”VALORI EDUCAȚIONALE ÎN ȘCOLILE EUROPENE
ITALIA (TRIESTE) / 04 – 10 Februarie 2018

joi, 07.12.2017, între orele 9-16, și vineri, 08.12.2017, între orele 9-14, se eliberează adeverințele pentru participarea la programul de formare Abilitare curriculară pentru susținerea disciplinei Consiliere și dezvoltare personală.

Adeverințele se eliberează nominal, pe bază de semnătură, conform procedurii referitoare la cursurile bugetate.

Vă rugăm să vă prezentați în intervalele anunțate, pentru a putea definitiva documentele necesare.

1918 – 2018, un secol de istorie, o sută de ani de la înfăptuirea României Mari.

O sută de ani de când s-a împlinit cel mai frumos vis al tuturor românilor, iar măreaţa sărbătoare a Unirii de la 1 decembrie 1918 ne înflăcărează şi acum inimile.

Datoria noastră de buni români este să ne amintim peste veacuri de sacrificiul înaintaşilor care au luptat pentru întregirea ţării, să le cunoaşteam faptele, să le cinstim memoria, să veghem ca nimic să nu distrugă ce au realizat ei şi să rămânem aşa cum au dorit ei, uniţi pentru veşnicie.

LA MULTI ANI, ROMÂNIA!

Trăiască România!

Respect pentru Casa Regală!

Mândră că's româncă!

Uniti... am fost, suntem, vom fi mai puternici!

"Unirea face puterea!"

O VEŞNICIE SĂ SĂRBĂTORIM MAREA UNIRE! LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Trăiască România! Nihil sine Deo!

Suntem toţi același popor, care de milenii onorează spațiul geografic în care a evoluat!

Să fim fericiţi că suntem români! Românie, eşti minunată!

Să ne trăieşti, ţară dragă!

Astăzi,,mai mult ca niciodata,trebuie să fim solidari!

"LA MULŢI ANI POPORULUI ROMÂN!

La mulți ani tuturor românilor, cu pace, liniște și bucurie!

La mulți ani României, tuturor românilor și celor ce simt și gândesc românește!

Marea Unire reprezintă pentru toți românii, de pretutindeni, un moment istoric de referință și un indicator pentru întregirea națiunii române.

Trecutul glorios al Unirii României Mari ne determină să ne cunoaștem istoria, să prețuim prezentul și să privim cu optimism spre viitor.

Respect pentru trecut, onoare pentru prezent şi speranţă pentru viitor.

La multi ani, Romania!

La mulți ani UNIȚI!

Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina sublimă a istoriei românești.

Mândru că sunt român!

La mulți ani românilor de pretutindeni!

Trăiască România întregită!

CU OCAZIA ANIVERSĂRII MARII UNIRI ÎNDREPTĂM GÂNDURI DE RECUNOȘTINȚĂ LA ADRESA ÎNAINTAȘILOR NOSTRII CE AU FĂCUT POSIBIL ÎMPLINIREA VISULUI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, UNIREA.

România e ACASĂ de 100 de ani şi de acum înainte!

UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMȚIRI!

,,Binecuvântează Doamne poporul român,

Dă-i puterea de-a rămâne în ţara lui stăpân.

Ajută-ne Tu Doamne, să avem spor în toate

Să trăim în ţara noastră, în cinste si dreptate.,,

Să ne unim pentru a menţine o Românie frumoasă pentru noi şi copiii noştri!

Un gând pios şi recunoştinţă pentru toţi cei care au luptat pe front pentru realizarea României Mari.

Doresc mult succes tuturor manifestarilor ce vor avea loc sub semnul Centenarului Marii Uniri din 1918!

Să învățăm din istorie și mai ales să știm să ne respectăm istoria !

Regăsirea dimensiunii naţionale a Marii Uniri reînvie sentimentul patriotic şi transmite mândria naţională tinerei generatii.

Centenarul Marii Uniri de la 1918, sărbătoare a tuturor românilor, devine prilej de evocare a identității naționale. Momentul reprezintă un omagiu adus eroilor care au redat demnitatea istorică a românilor.

La mulți ani, patria mea!

Evocarea marelui eveniment prilejuit de Centenarul Marii Uniri are ecou în conștiința tuturor românilor. Prilejul de glorificare a momentului face să vibreze inimile încărcate de patriotism ale celor ce nu uită faptele istorice ale bravilor înaintași.

Va multumim pentru debutul Centenarului Marii Uniri a Romaniei.

TRĂIASCĂ REGELE!

Doar împreună putem progresa, aşa cum strămoşii noştri uniţi doar, au creat o ţară întregită pe care ne-au lăsat-o moştenire, noi având aceeaşi misiune pentru generaţiile viitoare.

"SUNTEM ACELAŞI POPOR, PENTRU CĂ AVEM ACEEAŞI LIMBĂ, ACEEAŞI ISTORIE..." MIHAIL KOGALNICEANU

Unirea naţiunea a făcut-o!

Onor Casei Regale!

La mulți ani România, La mulți ani români, să fim mândri de țara noastră!

La mulți ani români! La mulți ani România!

FELICITĂRI CCD PENTRU INIŢIATIVE!!! LA MULŢI ANI!

Vă mulțumesc pentru invitația dvs. de a celebra Centenarul Mării Uniri de la 1918, vin cu gândul de a fi la această frumoasă activitate a dvs. , de a aduce omagiul meu celor care și-au pus întreaga viață slujind țării noastre România, aceea de bun român , de păstrător al tradițiilor și tot cea ce înseamnă românesc. Vă doresc să trăim cu toții în pace și înțelegere, să ne bucurăm de o viață liniștită și frumoasă. A fi patriot înseamnă să-ți iubești țara, să iubești pământul în care te-ai născut

Un eveniment de mare îsemnăate în istoria poporului roman, un eveniment ce trebuie sărbătorit ca atare an de an! La mulţi ani, România!

E greu să cuprinzi în doar câteva cuvinte profunzimea acestui eveniment-simbol... Marea Unire nu este doar o lecție din manualul de istorie, ci este un crâmpei din viața acestui popor, care acum 100 de ani, fremătând de emoție și de dragoste de țară, își arăta hotărârea de a-și decide singur soarta. Nu se poate vorbi despre 1 Decembrie 1918 decât cu lacrimi de bucurie în ochi! Dincolo de cuvinte, Marea Unire este un fior, un ideal transpus cu multă trudă în realitate, o sărbătoare a identității, o afirmare a verticalității, o recunoaștere a valorilor.

Întregirea națională are la temelie sângele și suferința sutelor de generații din trecut și sacrificiile sutelor de mii de ostași și ofițeri români care s-au acoperit de o glorie eternă. Le datorăm o venerație nesfârșită, o recunoștință permanentă, căci ei au întrupat tăria milenară a poporului și virtuțile luptătorilor care nu cunosc piedici nici teamă, în apărarea pământului și a drepturilor noastre istorice. Cinstind memoria luptătorilor pentru marea idee a Unirii afirmăm continuitatea forței noastre morale, unitatea conștiinței și sentimentul viu al istoriei noastre. ''Sus ridică fruntea, vrednice popor ! Câți vorbim o limbă și purtăm un nume, Toți s-avem o țintă și un singur dor, Mândru să se-nalțe peste toate-n lume Steagul tricolor ! '' Revista Transilvania,1920,nr.10

La mulți ani România!

Vă mulțumesc pentru invitația dvs. la această mare sărbătoare, se cuvine să onorăm această zi importantă, de a celebra Centenarul Mării Uniri de la 1918.

La mulți ani, români!

Vă mulțumesc pentru invitația dvs. de a fi la această mare sărbătoare, prilej pentru a ne reaminti ce înseamnă mândria națională, dar și de a ne dori să fim noi toți românii uniți în cuget și simtire, în fața celui mai important eveniment din istoria neamului nostru, unde s-a înfăptuit actul final al îndelungatei lupte duse de stămosii noștri pentru a trai într-o țară unită.

Marea Unire reprezintă pentru poporul român cel mai important eveniment istoric și se cuvine a fi respectat și celebrat așa cum numai acest popor o poate face.

Datoria noastră morală, patriotică este să ne amintim de momentele istorice, de lupta permanentă a poporului pentru unitate, de puternica conştiinţă şi simţire, de jertfa adusă pentru realizarea acestui ideal naţional, exprimându-ne mulţumirile tuturor celor care au contribuit la independenţa şi unitatea naţională. Analizând faptele din acea perioadă, nu pot să nu subliniez eroismul poporului român, acel act conştient, deplin al jertfei de sine, eroismul creator şi sigur, având credinţa că vor învinge. Încă nu suntem pe deplin capabili să înţelegem această religie a sufletelor celor care s-au jertfit pentru ţară. Au dat fapta, nu jertfa. Ei n-au cerut lacrimi, nici aduceri aminte. Trebuie să ne plecăm urechea la murmurul pământului, să conştientizăm că acum 100 de ani, vitejia, credinţa şi iubirea lor, a fost cea care a încoronat dorinţa de veacuri a românilor de pretutindeni pentru Unirea lor în granițele unui singur stat naţional, puternic şi independent. Astăzi, avem datoria de a explica sensul naţiunii noastre, spiritul activ, armonia eternă dintre legile neschimbate ale sufletului, gândurile şi energia, darea de viaţă pentru a păstra viaţa celui iubit, cu atât mai mult pentru a păstra viaţa patriei. Independenţa României şi Marea Unire din 1918 nu sunt rezultatul unor situaţii conjuncturale, nici al bunăvoinţei marilor puteri, ci au rezultat din gândurile înţelepte ale românilor, din forţa lor interioară, apărând cu întreaga fiinţă fiecare colţ de pământ, rămânând peste timp în sufletul fiecăruia. Să trecem pe la mormintele tuturor, să îngenunchem înaintea celor ce-au căzut , să le dăruim flori, lumină, pentru că au întregit ţara cu trupurile lor, fără frică, neştiutori de trădare. Să cântăm o ultimă doină, doina rămasului bun. Când vom şti să iubim toate aceste daruri, vom aduce pace şi odihnă în somnul lor de veci, bucurându-ne pe deplin de nemurirea sufletului.

Felicitări pentru iniţiativă, concepţie şi viziune!

O iniţiativă binevenită pentru unităţile de învăţământ bucureştean partenere ale Casei Regale a Romaniei!

Trăiască România Mare!

Centenarul Marii Uniri de la 1918 ne amintește de cea mai minunată pagină din istoria României. Realizarea ei s-a infăptuit dintr-un elan colectiv, izvorât din conștiința unității naționale a poporului român.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA !

În cinstea Marii Uniri, doresc tuturor românilor multă sănătate, pentru a depăşi obstacolele vieţii, putere de muncă, răbdare şi curaj pentru atingerea ţelurilor propuse şi înţelepciunea să-i însoţească mereu! La mulţi ani, România!!!

Evocarea marelui eveniment prilejuit de Centenarul Marii Uniri declașează un puternic ecou în conștiința tuturor românilor. Momentul de glorificare a neamului face să vibreze inimile încărcate de patriotism ale celor ce nu uită faptele istorice ale bravilor eroi și rolul covârșitor al Casei Regale.

Speranță și încredere: 100 de ani de identitate românească, model și viitor într-o lume a globalizării.

Impresionant! România mea dragă nu ar fi existat ca stat suveran, unitar și independent fără Marele Eveniment politic de la 1 Decembrie 1918.

UNIRE-N CUGET SI-N SIMTIRI!

Cinste jertfei si vitejiei eroilor nostri !

Suflarea românească poartă recunoştinţa eternă jertfei eroilor Marii Uniri...

CINSTE JERTFEI SI CURAJULUI EROILOR NOSTRI!

„Să nu ne uităm eroii!“

Unirea este cea mai puternica achiziţie a poporului român!

Traiasca libertatea noastră!

Trăiască România Mare și Unită!

La mulți ani ROMÂNIA!

Felicitări pentru inițiativă !

De ziua ta, Române drag, oriunde te-ai afla, să fii mai bun în tot ce faci și mândru iar de țara ta! La mulţi ani!

Omagiu adus Casei Regale, la 100 de ani de la Marea Unire!

Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Capitală a fost gazda manifestării cultural-științifice intitulată "Onor Casei Regale! Rolul Monarhiei în făurirea statului modern prin Marea Unire de la 1918", organizată de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Biblioteca Centrală Universitară, și Casa Corpului Didactic București în data de 29 noiembrie 2017. — galerie foto

Principele Radu: Nimic nu ar fi fost posibil dacă români erudiți, talentați, nu ar fi gândit o punere pe baze moderne a statului (AGERPRES)

 

Înscriere la cursul Învățarea productivă - învățarea în lumea reală (11 CPT) — grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

perioada de desfășurare 8-9-10 decembrie 2017, 15-16 decembrie 2017 și evaluare 22 decembrie 2017, taxa curs 170 lei, se achită la casieria CCD până în 6 decembrie 2017

accesati formularul online de înscriere

În perioada 23 noiembrie - 02 decembrie 2017 vă invităm să fiți alături de Casa Corpului Didactic București la una dintre activitățile ce vor marca CENTENARULUI MARII UNIRI.

Accesați formularul ca să lăsați un mesaj dedicat Zilei Naționale a României.

Evenimentul va fi onorat de prezența Alteței sale regale principele Radu, Casa Regală a României

Programul evenimentului

Marcarea debutului Centenarului Marii Uniri — manifestarea cultural-ştiinţifică organizată de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi Casa Corpului Didactic a Municipiului București formular online de înscriere

Seminar "Blended Learning, o opțiune în activitatea didactică" 8 decembrie 2017