Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Berlin SoIL Conference — November 8th, 2018 — REPORT — (photos)

London SoIL Conference Program  — April 20th, 2018 — REPORT

Between 22.02-24.02.2018, under EACEA-05-2016 - "Social Inclusion through Education, Training and Youth / ERASMUS + K3 / Social Inclusion of Educators (SOIL) / 580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3 -IPL-SOC-IN took place in Bratislava, the Teacher Training Seminar in Romania and Slovakia. (manual)

The second SOIL Conference titled "From the Story of Missing Identity (PIP) to Social Inclusion of Educators (ISE), was organized by the House of Teaching Staff in Bucharest on October 20, 2017.

Bucharest SoIL Conference Program "From SLOI to SOIL - From Lost Identity to Inclusive Learning - Time to share good practices" — October 20th, 2017

Brussels Disemination — October 9th, 2017

THE MESSAGE OF THE TEACHER TRAINING HOUSE OF BUCHARESTINTERNATIONAL DAY OF EDUCATION 

Report CCD Disemination SoIL — October 6th, 2017 

Information Disemination activity School Inspectorate Meeting — October 2nd, 2017 

Inclusion as a chance to think the school new SOILconference in Berlin on September 29th, 2017

Pictured documentation of the SOILConference in Berlin — Report

SoIL Conference – Berlin, September 29th, 2017Photo Gallery

 

The schools selected to participate in the activities of the EACEA-05-2016- Social Inclusion through Education, Training and Youth / ERASMUS + K3 / Social Inclusion of Educators (SOIL) / 580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL- IN

ERASMUS+ / K3 Report SoIL- Social Inclusion of Learners, Graz, 09-11/01/2017

From 9th to 11th of January, at Graz, Ostereich, Casa Corpului Didactic Bucureṣti (Teacher Training Centre of Bucharest - TTCB) was represented by Mr Gabriel Vrînceanu - as Head of TTCB- and Mrs Ana Elisabeta Naghi - as member of the project team - to the kick-off meeting of the project „Social Inclusion of Learners – SoIL”, Erasmus + K3, 580276-EPP-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. (photos gallery)