Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Festivalul Național de Teatru pentru elevi ”George Constantin” 11-12 iunie 2016, ediția XVI - Rezultate preselecție

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
cu participare internaţională

O altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie
-caleidoscop de ateliere practice-

28 mai 2016

Şcoala Gimnazială Aletheea, Bucureşti

Întâlnirea Profesorilor de Limbă Spaniolă ca Limbă Străină - 2016, 1 și 2 aprilie, Institutul Cervantes din București

Convocare, Program, Detalii