Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor la concursul de selecție a experților formare în regiunea B-IF, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru Programul de formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019

Informații despre programul de formare și înscrieri: https://rocnee.eu/manualeauxiliare/07-01-2020.html I

Informații suplimentare! Ordinea de înscriere.

CORRIGENDUM 1 la apelul pentru selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea B-IF, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

În perioada 26 noiembrie – 06 decembrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Iniţiere în domeniul biblioteconomiei. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 35 de ore.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personalul didactic auxiliar, persoane din afara sistemului preuniversitar care posedă cel puțin diplomă de bacalaureat.
Locație: Casa Corpului Didactic a Municipiului București
Calendarul cursului: 11, 18 decembrie 2019, 8, 10, 15 ianuarie 2020 Ora: 16.00
Taxă curs: 160 lei

Informații despre programul de formare:
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf 

Pentru înscrieri:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zbu-4EJPgRPPZ7Dug7Z6ZcEMQVSicSnuY5ARAHoCcUNimQ/viewform 

Casa Corpului Didactic București organizează activitatea cu titlul : ,,1 DECEMBRIE - UN VIS DEVENIT REALITATE ”.
Data: miercuri, 27 noiembrie 2019
Locație: Colegiul Național ,,Ion Creangă” București (Sala de festivități)
Ora: 9,30 — Persoană de contact: profesor-metodist Teodora Păun
Grup țintă: cadre didactice, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Înregistrarea se face exclusive online, prin completarea formularului online https://forms.gle/x13EMdLq6hpTx5348 

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, la doi ani de la debut
Data publicării: Luni, 18 Noiembrie, 2019; www.edu.ro   

Selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea B-IF, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Anexa 1

Anexa 2

Vineri, 22 noiembrie 2019, se va desfășura cercul metodic al bibliotecarilor școlari din sectorul 6.
Tema: Iubirea din cuvânt
Loc de desfășurare: Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”
Ora: 9.00
Persoană de contact: Dănilă Georgiana, bibliotecar CT ”Gheorghe Airinei” – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

În perioada noiembrie – decembrie 2019, Casa Corpului Didactic va organiza, în colaborare cu SC Lira Cop Creative, cursul ”Noțiuni fundamentale de igienă”, cu modulele :

1 Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor (pentru personalul din grădinițe, cantine, care distribuie cornul și laptele etc.)
2 Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare (pentru personalul de îngrijire din unitățile școlare).

Preț per modul : 90 LEI

Termen de înscriere: 26.11.2019
Cursul este avizat de către Ministerului Sănătății și Ministerul Educației Naționale și se desfășoară în baza Ordinului nr. 1225/2003, iar certificatul se eliberează de către Direcția de Sănătate Publică București.
Pentru înscrieri, vă rugăm să contactați coordonatorii cursului:
Marilena Huiu: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tel – 0744.374.324
Laura Rudeanu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tel: 0740.317.554

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI, în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA derulează proiectul educațional „#SUPERDASCĂL” dedicat profesorilor din învățământul primar și gimnazial.
În cadrul proiectului, Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera (AECA) invită cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial la Atelierul serios de joacă-descoperire personală și dezvoltare profesională. Fiecare atelier are două module cu jocuri aplicate pe teme predilecte ale educației nonformale: comunicare socială, exprimarea emoțiilor, dezvoltare cognitivă, stimularea constructivă a competiției .
Atelierele se vor desfășura în școlile unde sunt profesori interesați. Participarea la ateliere este gratuită.
Pentru înscrieri: https://forms.gle/s5hgmrqrzFH7XLos7 

„Toleranța vine din inteligență”
Lucian Blaga
16 noiembrie- Ziua Internațională a Toleranței

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Ziua Porților Deschise, eveniment organizat de Casa Corpului Didactic București, vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 10.00, la sediul nostru .
Prezența dumneavoastră constituie pentru noi o oportunitate de consolidare a colaborării cu toți partenerii instituționali, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă.