Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

an școlar 2021-2022
Concurs municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci

Mesaje faza locală: mesaj1, mesaj2, mesaj3 

Mesaje faza pe sector: mesaj1mesaj2mesaj3

Mesaje faza pe municipiu: mesaj1, mesaj2, mesaj3

GRILA DE EVALUARE — Concurs ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, Ediția I, an școlar 2021-2022 (editabil)

Rezultate etapa pe sector - Concurs municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"

Rezultate etapa pe municipiu - Concurs municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"


 

Arhiva

GENERAŢIA DIGITALĂ ÎN CDI/ BIBLIOTECA ŞCOLARĂ (pdf)
Biblioteca școlară în contextul pandemic: de clasic la cel digital
Simpozion național, Ediția a IV-a (afiș). Ediție online - 2021