Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

an școlar 2022-2023
Concurs regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, Ediția II
Regulament de organizare concurs regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” (pdfAcord de parteneriat concurs regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” (doc) Acord parental concurs ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” (doc)

Mesaje Etapa pe școală (mesaj 1, mesaj 2, mesaj 3)

Mesaje Etapa pe sector/județ (mesaj 1mesaj 2mesaj 3)

Rezultate Etapa pe sector/județ (link

Mesaje Etapa regională (mesaj 1, mesaj 2, mesaj 3)

Arhiva

an școlar 2021-2022 — Concurs ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, Ediția I (link)

GENERAŢIA DIGITALĂ ÎN CDI/ BIBLIOTECA ŞCOLARĂ (pdf)
Biblioteca școlară în contextul pandemic: de clasic la cel digital
Simpozion național, Ediția a IV-a (afiș). Ediție online - 2021