Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Programele de formare continuă avizate de către Ministerul Educației și Cercetării

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui curs din tabelul de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINEGrupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe.

 

 PROGRAME AVIZATE FACE TO FACE*

* Toate programele FACE TO FACE, din oferta Casei Corpului Didactic a Municipiului București se vor derula în regim online, conform legislației în vigoare

PROGRAME AVIZATE BLENDED LEARNING

PROGRAME AVIZATE ONLINE