Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.
FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cum beneficiez de formare continuă
- Cerere pt. curs în
format electronic
- Formular de
înscriere online
- Informare GDPR
- Echivalare credite profesionale transferabile
- Informare recunoaştere / echivalare programe speciale
- TVR Teleşcoala 
- pagina MEC
corespunzătoare CCD
Oportunități
de formare
Oferta programelor
de formare
  2021-2022
Cursuri
avizate
Cursuri acreditate
Cursuri în parteneriat
Cursuri în derulare
Înscrieri la cursuri gratuite, bugetate de ME-ISMB, în regim blended-learning (activitate online sincron și asincron), în perioada 26-29 octombrie 2021, completând formularul de înscriere. Identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 1 iulie - 31 august 2021 Școala de vară
Noutăți
Identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2022-2023 Calendarul lunii decembrie — ateliere online Antrenament digital cu CCD București Calendarul lunii noiembrie — ateliere online Antrenament digital cu CCD București Program de consiliere online pentru domeniul formare continuă
Plan operațional al CCD București, noiembrie 2020 Anunțuri
Înscrieri la o nouă serie de programe de formare în regim gratuit, precum și la programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare
/grad II) 
Ghiduri pentru educație online
Google Classroom
Microsoft Teams
Platforma EDMODO
Platforma ZOOM
Ghid în utilizarea instrumentelor digitale
Ghiduri și resurse pentru învățământ la distanță
Date de contact
- Adresa email CCD
- Tel / Fax CCD
- Link Facebook CCD
- Link Canal Youtube CCD
- Link-uri promovare mass media
Activitatea online a Școlii de vară – CCD București reflectată în mass-media 
Evenimente
- Link Site CCD