Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.
FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Cum beneficiez de formare continuă
- Cerere pt. curs în
format electronic
- Formular de
înscriere online
- Informare GDPR
- Echivalare credite profesionale transferabile
- Informare recunoaştere / echivalare programe speciale
- TVR Teleşcoala 
- pagina MEC
corespunzătoare CCD
Oportunități
de formare
Oferta programelor
de formare
  2020-2021
Cursuri
avizate
Cursuri acreditate
Cursuri în parteneriat
Cursuri în derulare
21 - 27 ianuarie 2021
1.Platforme educaționale și instrumente de evaluare online
2.Metode SOIL, aplicații practice în platforme online
3.Strategii pentru dezvoltarea autonomiei în învățare a elevilor în mediul online
4.Valorificarea inteligențelor multiple în educația digitală
5.Instrumente digitale pentru activitatea online cu preșcolarii
6.Profesorul eficient de la sala de clasă la clasa virtuală
7.Utilizarea instrumentelor vizuale în mediul online
8.Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor
9.Resurse educaționale digitale în CDI/biblioteca școlară
10. Programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare/grad II)
11.Instrumente utile pentru proiectarea inspecției școlare
12. Managementul comunicării școală-familie
13. Management și leadership
14. Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor
15. Managementul incluziunii școlare
16. CRED-învățământ primar
17. CRED-învățământ gimnazial
Noutăți
Calendarul lunii decembrie — ateliere online Antrenament digital cu CCD București Calendarul lunii noiembrie — ateliere online Antrenament digital cu CCD București Program de consiliere online pentru domeniul formare continuă
Plan operațional al CCD București, noiembrie 2020 Anunțuri
Înscrieri la o nouă serie de programe de formare în regim gratuit, precum și la programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare
/grad II) 
Ghiduri pentru educație online
Google Classroom
Microsoft Teams
Platforma EDMODO
Platforma ZOOM
Ghid în utilizarea instrumentelor digitale
Ghiduri și resurse pentru învățământ la distanță
Date de contact
- Adresa email CCD
- Tel / Fax CCD
- Formular de contact CCD
- Link Facebook CCD
- Link Canal Youtube CCD
- Link-uri promovare mass media
Activitatea online a Școlii de vară – CCD București reflectată în mass-media 
Evenimente
- Help Desk
- Link Site CCD