Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Echivalarea se face având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

an școlar 2021 - 2022

Calendarul desfășurării activităților aferente OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabileanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5

Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință calendarul desfășurării activităților:

1 septembrie - 15 noiembrie 2021

În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

15 - 19 noiembrie

Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București.

22 - 26 noiembrie

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.

29 noiembrie - 3 decembrie

Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ.
Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD.

6 - 10 decembrie 2021, respectiv 10 - 14 ianuarie 2022

Activitatea comisiilor de echivalare.

După 15 ianuarie 2022

Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea adeverințelor.