Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui program acreditat din tabelele de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE.
Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe .

 Programe acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

PROGRAME ACREDITATE BLENDED LEARNING 

Înscriere
formular înscriere
 formular înscriere
formular înscriere 
Grupul țintă
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale 
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale 
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control 
cadre didactice din învățământul preuniversitar 

PROGRAME ACREDITATE FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

Nume program acreditat
Abordarea integrată a curriculumului în învățământul primar
Înscriere
formular înscriere
Grupul țintă
cadre didactice din învățământul primar

PROGRAME ACREDITATE ÎN PARTENERIAT 

Nume program acreditat
 Ora de Net. Folosirea utilă, sigură și creativă a tehnologiei
Înscriere
formular înscriere
Grupul țintă
 Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar