Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În calitate de partener, Casa Corpului Didactic a Municipiului București vă invită să dați curs sesiunii de finanţare nerambursabilă pentru anul 2022 CIVITAS 2.0 – SPORT ȘCOLAR, în conformitate cu regulamentul de participare disponibil pe site-ul https://www.proedus.ro/civitas-2-0-sport-scolar/ .
Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaţionale și Sportive Bucureşti – PROEDUS sub coordonarea Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București a lansat în data de 19 mai 2022, sesiunea de finanțare nerambursabilă „CIVITAS 2.0 – SPORT ȘCOLAR” pentru încurajarea elevilor din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București ai claselor 0-VIII la activități cu caracter sportiv.

 

Parteneriatul Civic pentru Educație

 

Coordonator: Gabriela Bărbulescu
mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Celebrând trecutul, investim în viitor 

 

Scopul proiectului este abilitarea cadrelor didactice pentru cultivarea la elevi a spiritului civic în vederea asumării valorilor și responsabilităților asociate dreptului la identitate.
Grupul ţintă (90 de formabili) este alcătuit din: 90 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (15 preșcolar, 15 primar, 15 gimnazial, 15 liceal, 15 consilieri școlari, 15 formatori CCD).

Calendar de activități:
29-31 mai 2018 — înscrierea participanților/confirmarea înscrierilor în limita locurilor disponibile

Formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/BOsoYHqsKIlEP4g73

4 iunie 2018, ora 14 - Conferința de deschidere a proiectului, CCD București
4 iunie 2018, 16-20 – Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, CCD București
8-10 iunie 2018 -Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, litoralul Mării Negre (transport cu autocarul)
12 iunie 2018- ora 16 Evaluare finală program de formare

Condiții de participare:
— personal didactic angajat într-o unitate de învățământ preuniversitar din municipiul București, maximum 2 participanți/unitate
— adeverință din care să reiasă acordul de participare din partea conducerii unității de învățământ (pentru ziua de 8 iunie 2018)
— plata taxei de transport (autocar) - 140 de lei

Important: înscrierile se fac doar online!

Anunț Proiect PROEDUS "Celebrând trecutul, investim în viitor"

Vă anunțăm prin prezenta că, în perioada 29 mai-15 iunie 2018, se va derula proiectul Celebrând trecutul, investim în viitor, realizat împreună cu Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București – PROEDUS PMB, în cadrul parteneriatului civic pentru educație –CIVITAS.

 

Școala pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile

Proiectul Școala pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile îşi propune să genereze o viziune diferită asupra conceptului de ”incluziune”, înțeles ca premisă a educației pentru dezvoltare durabilă.

Scopul proiectului Școala pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile este conștientizarea personalului didactic și didactic auxiliar asupra importanței cunoașterii și aplicării strategiilor de incluziune.

Grupul ţintă (138 de formabili) este alcătuit din: 100 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (20 preșcolar, 20 primar, 20 gimnazial, 20 liceal, 20 consilieri școlari), 20 cadre didactice auxiliare (bibliotecari, secretari, informaticieni, administratori de patrimoniu, laboranți), 18 formatori CCD.

Calendar de activități:
1. Înscrierea participanților — 27-31 octombrie 2017 — înscrierea participanților (completați Formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/OaYzFikzC1qcIdRB2)
2. Confirmarea participării (prin email) – 1-5 noiembrie 2017
3. Conferința de deschidere a proiectului – 9 noiembrie 2017, ora 16 (Prezența obligatorie)
4. Participarea la programul de formare Școala pentru toți, componentă a educației în spiritul dezvoltării durabile – 24-26 noiembrie 2017, Valea Prahovei (transport cu autocarul)

Condiții de participare:
— personal didactic sau personal didactic auxiliar angajat într-o unitate de învățământ preuniversitar din municipiul București, maximum 2 participanți / unitate
— să nu fi participat la proiectul CCD-PROEDUS „Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul preuniversitar”, în luna martie 2017
— adeverință din care să reiasă acordul de participare din partea conducerii unității de învățământ (pentru ziua de 24 noiembrie)
— plata taxei de transport (autocar) - 75 de lei

 

PARTICIPARE LA PROIECTUL JOBS

În perioada 06-07 aprilie 2016 la Școala Superioară Comercială N.Kretzulescu s-a desfășurat a patra sesiune de formare a programului de formare JOBS- Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor, pentru grupe de cursanți de la gimnaziu și din licee tehnologice, în cadrul proiectului JOBS, proiect al Centrului Internațional de proiecte în domeniul educației (IPE) al University of Teacher Education (PH Zürich), dezvoltat în cooperare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) și Universitatea din București (UB).


Scopul participării reprezentantului CCD la proiectul JOBS: cunoașterea proiectului JOBS, pentru a contribui în etapa următoare la formarea cadrelor didactice din Municipiul București și la diseminarea rezultatelor către alte unități de învățământ. 

 

 

Parteneriatul Civic pentru Educație

AN ȘCOLAR 2016 - 2017

Coordonator: Silvia Borțeanu
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul preuniversitar”

Proiectul Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul preuniversitar îşi propune să genereze o viziune diferită (ADR – Alternative Dispute Resolution) asupra conceptului de conflict în toate formele sale de manifestare specifică în mediul educațional: elevi-elevi, cadre didactice-elevi, cadre didactice-părinți, angajați-management etc. De asemenea, proiectul își propune să dezvolte abilități de Soft skills în comunicarea specifică mediului educațional.

Articolul din "Tribuna Învățământului" nr. 1383 (3263) 20-26 martie 2017.

În perioada 10-31 martie 2017, s-a desfășurat proiectul Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul preuniversitar, organizat în cadrul parteneriatului civic pentru educație CIVITAS.
Proiectul și-a propus să ofere instrumente și alternative viabile în soluționarea conflictelor ce apar pe diferite paliere în existența cotidiană a unităților de învățământ diferitelor categorii de factori implicați în derularea procesului educativ (elevi, cadre didactice, management, personal didactic auxiliar). Gestionarea eficientă a conflictului, negocierea, devin componente esențiale ale climatului educativ și instituțional. Modalitățile de rezolvare alternativă a conflictului, cunoscute în literatura de specialitate ca ADR – Alternative Dispute Resolution (medierea, arbitrajul și coaching-ul) reprezintă o soluție viabilă probată prin rezultatele deosebite obținute în diferite medii sociale (juridic, financiar, antreprenoriat), transferabile și în mediul educațional. Așa-numitele soft-skills în comunicare (descifrarea reacțiilor, descifrarea limbajului non-verbal și paraverbal) oferă instrumentele necesare înțelegerii cauzelor reale ce determină apariția unui conflict.
Scopul proiectului a fost formarea continuă a cadrelor didactice.

În perioada 17-25 martie, la Colegiul Național Spiru Haret București, a fost livrat programul de formare Rezolvarea alternativă a conflictelor în unitățile de învățământ.
Grupul ţintă (250 de formabili) a fost compus din: 100 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (25 preșcolar, 25 primar, 25 gimnazial, 25 liceal), 50 de profesori din cluburile copiilor/palatul național al copiilor, 75 cadre didactice auxiliare (bibliotecari, secretari, informaticieni, administratori de patrimoniu, laboranți), 25 de formatori CCD.


În cele patru zile de curs, formabilii au identificat importanța comunicării pentru gestionarea conflictelor și s-au familiarizat cu strategii specifice medierii prin intermediul unor activități interactive. Au fost împărtășite și valorizate bune practici, s-au căutat soluții la probleme comune identificate în activitatea curentă, a fost timp de calitate petrecut împreună. În chestionarul de feedback, participanții au apreciat actualitatea tematicii propuse, calitatea materialelor, prestația formatorilor și modalitatea de abordare a sesiunilor de formare.

Intră în atmosfera proiectului prin intermediul fotografiilor din galeria foto.

Scopul proiectului este formarea continuă a cadrelor didactice în cadrul programului de formare avizat MEN, Rezolvarea alternativă a conflictelor în unitățile de învățământ, 24 de ore.

Grupul ţintă (250 de formabili) este alcătuit din: 100 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (25 preșcolar, 25 primar, 25 gimnazial, 25 liceal), 50 de profesori din cluburile copiilor/palatul național al copiilor, 75 cadre didactice auxiliare (bibliotecari, secretari, informaticieni, administratori de patrimoniu, laboranți), 25 de formatori CCD.

Sesiunile de formare vor avea loc în zilele de 17, 18, 24, 25 martie 2017, la Colegiul Național Spiru Haret, sector 2.

Criteriu de eligibilitate pentru participanți: să fie angajat al unei instituții de învățământ preuniversitar din București

Calendar de activități:
1. Înscrierea participanților — 7-13 martie 2017 înscrierea s-a încheiat ! (completați Formularul de înscriere proiect CCD-PROEDUS)
2. Confirmarea participării (prin email) – 14-15 martie 2017
3. Participarea la programul de formare – 17-25 martie 2017

 

 

 

Conferinţa de încheiere a proiectuluiParteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Articole din "Tribuna Învățământului" (aici și aici)

 

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CADRUL PARTENERIATULUI CU FUNDAȚIA PESTALOZZI

În perioada 25-27 noiembrie 2016 s-a desfăşurat mobilitatea unui grup de 17 de cadre didactice din Bucureşti în cadrul vizitei de studiu derulată la Baia de Fier, judeţul Gorj.
Vizita de studiu, rezultat al parteneriatului încheiat între Casa Corpului Didactic şi Fundaţia Pestalozzi, a avut ca scop schimbul de bune practici între grupul ţintă format din cadre didactice participante la cursul de formare “Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă” şi cadrele didactice din localităţile Polovragi şi Baia de Fier implicate în programul “ZefiR” finanţat din fonduri elveţiene. 

Raportul și

Prezentarea vizitei.

 

Parteneriatul Civic pentru Educație

AN ȘCOLAR 2016 - 2017

Coordonator: Ioana Cosma
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Resurse educaționale pentru profesori într-o școală nouă

Broșura — "Resurse educaționale pentru activități integrate sep-oct 2016" (coperta)

Proiectul Resurse educaționale pentru profesori într-o școală nouă, realizat împreună cu Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București – PROEDUS PMB, în cadrul parteneriatului civic pentru educație – CIVITAS, este fundamentat pe prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar OM 5561/201, completată prin OMECS 5439/2015 și îşi propune să creeze cadrul aplicării competențelor transversale la nivelul învățământul preuniversitar prin proiectarea de activități trans/crosss-curriculare care vizează abilități sociale, artistice, sportive etc. Prin intermediul strategiilor specifice educaţiei non formale, în cadrul grupurilor de lucru / sesiuni de formare.

Scopul proiectului „Resurse educaționale pentru profesori într-o școală nouă” este realizarea unor activități educaționale în spațiul nonformal cu caracter trans/crossdisciplinar.

Sesiunile de formare  se vor realiza într-un singur weekend 30 septembrie – 2 octombrie 2016 la Predeal și vor fi livrate de 6 formatori. Fiecare grupă va fi formată din 14 cursanți.

Grupul ţintă (84 de formabili) este alcătuit din: 70 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, 14 cadre didactice auxiliare (informaticieni, bibliotecari, documentariști).

Contribuția participanților  constă în contravaloarea transportului 50 lei/persoană.

Descrierea proiectului (Vizualizare)

Procedura de înscriere (Vizualizare)

Sesiuni de formare în cadrul proiectului (Vizualizare)

Articolul din "Tribuna Învățământului" despre proiect

Revista proiectului “Resurse educaționale pentru profesori într-o școală nouă”

Aflați diverse aspecte ale desfășurării proiectului via facebook.

 

Calendar activități

Perioada de înscriere: 12 septembrie - 14 Septembrie 2016

Criteriile de eligibilitate pentru cursant (conform proiectului):

  • să fie cadru didactic sau personal didactic auxiliar, în funcție de atelierul pentru care optează
  • să fie angajat al unei instituții de învățământ preuniversitar din București
  • Completarea formularului se va face pentru o singură opțiune
  • Participă maximum 2 persoane dintr-o unitate scolară în ordinea înscrierilor
  • Important - Persoanele care au participat la proiectul CCD-PROEDUS din perioada mai-iunie 2016 sunt considerate neeligibile
  1. Completaţi online Formularul de înscriere CCD-PROEDUS și verificați datele introduse – Vizualizare
  2. Confirmarea înscrierilor în perioada 15 – 16 septembrie (Vizualizare) - conform condițiilor de participare în cadrul proiectului
  3. Conferința deschidere proiect 23 Septembrie 2016, Casa Corpului Didactic a Municipiului București , ora 14 - participarea obligatorie a celor implicați în proiect (vizualizare galerie foto)
  4. Participare program de formare în perioada 30 Septembrie – 2 Octombrie 2016 (vizualizare galerii foto : Ziua 1, Ziua 2, Ziua 3)
  5. Conferința finală proiect 7 octombrie 2016, Casa Corpului Didactic București, ora 14 (vizualizare galerie foto)

 

AN ȘCOLAR 2015 - 2016

Coordonator: Gabriela Bărbulescu
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dezvoltarea competențelor transversale ale personalului din învățământul preuniversitar

AN ȘCOLAR 2015 - 2016

Proiectul „Dezvoltarea competențelor transversale ale personalului din învățământul preuniversitar”, realizat împreună cu Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București – PROEDUS PMB, în cadrul parteneriatului civic pentru educație – CIVITAS, este fundamentat pe prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar OM 5561/201, completată prin OMECS 5439/2015 și îşi propune să acopere componenta de dezvoltare a competențelor transversale ale personalului din învățământul preuniversitar prin intermediul strategiilor specifice educaţiei nonformale, în cadrul sesiunilor de formare și al grupurilor de lucru.

Scopul proiectului „Dezvoltarea competențelor transversale ale personalului din învățământul preuniversitar prin activități nonformale”este formarea continuă în spațiu nonformal pentru dezvoltarea de competențe transversale.

Sesiunile de formare și grupurile de lucru se vor realiza în două weekenduri, respectiv 12-15 mai și 9-12 iunie, în una dintre stațiunile litoralului românesc. Sesiunile de formare vor fi livrate de 13 formatori. Fiecare grupa va fi formata din 25 de cursanti. Programele de formare incluse în proiect fac parte din oferta CCD București pentru anul școlar 2015-2016, avizată MENCS cu nr. 48918 din 13.10.2015.

Grupul ţintă (250 de formabili) este alcătuit din: 25 de formatori de la programele de formare continuă ale Casei Corpului Didactic a Municipiului București, 175 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, 50 cadre didactice auxiliare (bibliotecari, secretari, informaticieni, administratori de patrimoniu, laboranți).

Contribuția participanților constă în contravaloarea transportului, 110 lei/persoană.

 

Descrierea proiectului (descarcă)

Programe de formare continuă în cadrul proiectului (descarcă)

Calendar activități

Perioada de înscriere 18 aprilie - 24 Aprilie 2016

1. Completaţi online Formularul de înscriere CCD-PROEDUS

2. Verificați lista de confirmare la curs - Lista de confirmare înscrieri - programe de formare continuă

3. Conferința deschidere proiect 6 Mai 2016, Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, ora 14 - participarea obligatorie a celor implicați în proiect

4. Participare program de formare în perioada selectată (12 - 15 mai 2016, 9 - 12 iunie 2016)

5. Conferința finală proiect 17 iunie 2016 Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, ora 14