Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CENTENARUL ROMÂNIEI 1918 - 2018

Portal: România în Primul Război Mondial

Excepționala biodiversitate a României, celebrată la Londra ca parte a programului aniversar al Centenarului Marii Uniri

Identitea vizuală a Centenarului Marii Uniri de la 1918