Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Instrumente utile în activitatea bibliotecilor școlare
Portofoliul bibliotecarului (pdf)

Evaluarea bibliotecarilor școlari
OMECTS_nr._6.143-2011_Evaluare_anuala_pers.didactic_si_did._auxiliar (pdf)
OM_4613_2012_Calendar evaluare (pdf)
OMEN-3597-2014_Metodologie evaluare cadre did si Bibliotecari (pdf)
Ordin nr. 4247_13.05.2020 modificare + completare Metodologie evaluare anuala activitate cadre didactice (pdf)
Fisa cadru_evaluare Bibliotecari scolari (doc)

Proceduri în biblioteca școlară

a) Casarea manualelor școlare (pdf)

b) Casarea cărților (pdf)

c) Procedura de inventariere a colecției bibliotecilor școlare (pdf)