Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Noutăți legislative 2018 09 14

Noutăți legislative 2018 09 07

Vă rugăm să completați formularul online de la adresa: https://goo.gl/forms/aQPdoBtO2L8ZtAxx2 de către directorul unității de învățământ (reprezentând punctul de vedere instituţional asupra nevoii de formare a personalului angajat la nivelul unității), precum și de alte categorii de personal din unitate în cadrul studiului ”Analiză de nevoi de formare în reţeaua unităţilor de învățământ din municipiul București”.
Eventuale sesizări și completări vor fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat! 

 

Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial 

Rezultatele consultării publice privind structura anului școlar 2018-2019

Profilul de formare al absolventului de clasa a X-a și clasa a XII-a

Profilul de formare al absolventului de clasa a X-a și clasa a XII-a este extras din documentul de politici educaționale elaborat de Institutul de Științe ale Educației, fiind un instrument de lucru în consultarea publică privind proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal (ciclul inferior și ciclul superior) - filiera teoretică.

Profil formare absolvent

Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019

Start în procesul de consultare publică privind noile planuri-cadru pentru învățământul liceal 

Apel pentru selectarea subiectelor pentru olimpiadele școlare - faza județeană / a municipiului București din anul şcolar 2017-2018 

Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar 

Proiectul de lege a manualului școlar elaborat de Ministerul Educației Naționale, adoptat de Guvernul României

 

Concluzii in urma Reuniunii Consiliului European din 14 decembrie 2017
Aspecte legate de domeniul EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

 

Consultare publică 12-21 decembrie 2017

Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți” — CRED, Cod SMIS 2014+:118327

 

Noutăți MEN

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă.

În acest sens, Casa Corpului Didactic vă invită să accesați pagina web

https://www.edu.ro/consultare-line-privind-regimul-temelor-pentru-acas%C4%83

unde puteți să vă exprimați opiniile în calitate de:
- cadre didactice - https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre_didactice
- elevi - https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi
- părinți - https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti

Noutăți MEN

Crearea rețelei de resurse educaționale deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene

Noutăți MEN

Vă prezentăm newsletter-ul Ministerului Educației Naționale pentru săptămâna 29 septembrie — 5 octombrie 2017

Noutăți MEN

Vă prezentăm newsletter-ul Ministerului Educației Naționale pentru săptămâna 1-7 septembrie 2017 

Noutăți MEN

Vă prezentăm newsletter-ul Ministerului Educației Naționale pentru săptămâna 25-31 august 2017 

Noutăți MEN

O nouă strategie privind aprobarea de către Ministerul Educației Naționale și utilizarea în cadrul curriculumului național a auxiliarelor didactice.

Noutăți MEN

 • Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017

Noutăți  ISMB

Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Ghid de bune practici pentru cadrele didactice în elaborarea portofoliului la examenul de definitivare în învățământ

 

Dezbatere publică a proiectelor de programe şcolare pentru clasele V-VIII

Detaliile privind modul în care este organizată etapa de consultare precum şi descărcarea proiectelor de programă

 

Noutăți MEN

 • Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

Noutăți MENCȘ

 • Ordin nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, pornind de la propunerea Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE). Astfel, în perioada 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017, toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a documentului redactat de CNE, organism consultativ al MENCȘ, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 (cu modificările și completările ulterioare).

  Sugestiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Noutăți MENCȘ

Noutăți MENCȘ

 • Ordin nr. 5068/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat
 • Ordin nr. 5069/31.08.2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Noutăți MENCȘ

Cum putem îmbunătăți formarea inițială a profesorilor?

În 19 octombrie 2016, Federația „Coaliția pentru Educație” a prezentat raportul audierii publice organizate pe tema “Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?

În deschiderea evenimentului au participat prof. dr. Mircea Dumitru, Ministru Educației și dr. Ligia Deca, Consilier de Stat. 

Formarea iniţială a cadrelor didactice preuniversitare a fost în ultimii ani obiectul dezbaterii publice și reformelor normative (2010, 2011, 2012, 2014) mai ales privind obligativitatea masterului didactic și/sau stagiului plătit (Legea educației naționale nr. 1/2011). 

În vederea continuării eforturilor de profesionalizare a profesoratului și îmbunătățirii programelor de formare inițială, Coaliţia pentru Educaţie a inițiat această audiere publică. Raportul rezultat include 109 depoziţii (opinii), înscrise fie în nume propriu (78%), fie în numele unei organizaţii (22%).

Comisia de experți a identificat nevoia de a agrea asupra unor elemente cheie care să stea la baza construcției programelor de formare inițială a cadrelor didactice. Astfel, conform depozițiilor primite, viitoarele politici și programe de formare inițială a cadrelor didactice trebuie construite astfel încât:

 • Să contribuie la profesionalizarea profesoratului;
 • Să asigure pregătire diferențiată (conținut și durată) până la nivelul de profesionalizare a cadrelor didactică în funcție de vârsta preșcolarului/elevului;
 • Să fie finanțate de la bugetul de stat în limita unui număr de locuri stabilit în funcție de nevoia de resurse umane estimată în sistemul preuniversitar;
 • Să asigure specializare dublă;
 • Să asigure o pondere echilibrată a pregătirii psihopedagogice și didactice în raport cu pregătirea de specialitate;
 • Să asigure o pondere echilibrată a practicii, incluzând stagii de practicăîncă din primul semestru (inclusiv practică observativă), incluzând un stagiu de practică plătit (școli de aplicație și mentori);
 • Să contribuie la dezvoltarea competențelor de cercetare în psihopedagogie și didactica disciplinei;
 • Să asigure o pregătire adecvată dinamicii societății actuale în opoziție cu a se baza strict pe vocație;

În raportul final, inventarierea opțiunilor identificate prin analiza opiniilor înscrise în cadrul audierii publice este însoțită de prezentarea situației actuale precum și a dezideratelor, implicațiilor, avantajelor și riscurilor (sau dificultăților) corespunzătoare acestor principii.

Vă invităm să consultați raportul sau sinteza acestuia. 

 

În perioada 20-21 octombrie 2016, la Bihor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor a organizat ateliere de lucru

Noutăți resurse educaționale

Legea (nr.176/07.10.2016) pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii; 24 ianuarie — zi nelucrătoare

Noutăți MENCȘ

 • Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul legislativ pentru dezvoltarea învățământului profesional-dual
 • Consultare publică privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

Felicitări colegilor care au promovat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile ISMB !

Noutăți MENCȘ

 • Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice lansează în dezbatere publică un document de politică publică privind combaterea segregării şcolare
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în dezbatere publică Proiectul de Metodologie pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
 • Noutăţi în privinţa livrării manualelor şcolare pentru elevii claselor a IV-a, a XI-a şi a XII-a

Noutăți ROFUIP 

Statutul elevului — evidențierea unor aspecte cu caracter de noutate – sinteză

Noutăți  ISMB

Noutăți MENCȘ

 • Membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare aferente învăţământului gimnazial
 • Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel  care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017.
 • S-a dat startul pentru Concursurile pentru directorii de școli. Metodologie, calendar, informații, modele de itemi
 • Manualele digitale pentru clasele I-IV

Noutăți  ISMB