Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CIPE

Activități derulate în anul 2020, un an plin de provocări.... (RO)

Gălbinași, județul Călărași, 27 martie 2019 – Fundația Roma Education Fund (REF) Romania și partenerii săi, Casa Corpului Didactic (CCD) București și Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu, au organizat conferința de lansare a proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Mai multe pe https://www.facebook.com/groups/195370521091007/

Comunicat de presă 27 martie 2019