• Inscriere curs
    Formular on-line

    Aveti posibilitatea de inscriere online la cursuri acreditate, cursuri avizate din oferta de formare a anului scolar 2013 - 2014.

  • OFERTA DE CURSURI CCD Bucuresti

    Oferta de cursuri acreditate si avizate in anul scolar 2013-2014.

  • Credite transferabile Definitivat

    Accesati informatiile necesare pentru credite transferabile si orarul de desfasurare a cursurilor la definitivat

 

Despre noi

Casa Corpului Didactic Bucuresti este un centru activ şi inovativ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din Bucureşti.

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Bucureşti se constituie într-un promotor al schimbării, real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar bucureştean în contextul european.

În accord cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, Casa Corpului Didactic Bucureşti îşi construieşte noile strategii de asigurarea resurselor şi asistenţei educaţionale şi manageriale pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare ale Capitalei.
Casa Corpului Didactic Bucureşti lucrează în parteneriat care include societăţi academice, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.
Începând din anul 1999, C.C.D. Bucureşti îşi are sediul în Splaiul Independenţei nr.315 A, o clădire modernă cu parter şi trei etaje. Cursurile de formare se desfăşoară în trei săli dotate cu mobilier modular, table SMART, flipchart, video, retroproiector şi conexiune la Internet şi în 2 laboratoare MULTIMEDIA pentru începători şi avansaţi, cu 20 de calculatoare legate în reţea şi la Internet. Pentru buna desfăşurare a activităţilor se folosesc 15 aparate (TV, video, camere video, 4 copiatoare) şi un laminator. La parterul clădirii se găseşte biblioteca, având 18.840 de volume, 290 soft-uri educaţionale, casete video şi audio, precum şi o librărie în care se găsesc spre vânzare cărţi de specialitate, ghiduri şi periodice.
Pe lângă CCD Bucureşti, Editura Atelier Didactic stă la dispoziţia colegilor din învăţământ, ca şi a tuturor celor interesaţi, pentru editarea de lucrări şi volume.
Casa Corpului Didactic Bucureşti are o colaborare foarte bună cu firma parteneră de supraveghere video.
Începând cu anul şcolar 2001 – 2002 s-au înfiinţat centre de documentare şi informare/ filiale ale C.C.D. Bucureşti. Funcţionarea centrelor de formare a C.C.D Bucureşti  susţine şi dinamizează activitatea Casei Corpului Didactic la nivelul sectoarelor Capitalei. Anual, la solicitarea unităţilor şi cu avizul ISMB, se reînnoieşte lista filialelor CCD.

 

<