• Credite transferabile

  Accesati informatiile necesare pentru credite transferabile, documentele necesare de intocmire a dosarului in anul scolar 2015-2016

 • Definitivat

  Accesati informatiile despre orarul de desfasurare a cursurilor la definitivat

 • Atestate

  Lista de atestate/certificate a programelor de formare acreditate emise de CCD Bucuresti.

 • Avizare activitati organizate de unitatile scolare

  Documente necesare conform adresei ISMB nr 24904/18.10.2013 cu privire la activităţile organizate de unităţile de învăţământ (simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, work-shopuri, mese rotunde etc.) in anul scolar 2015-2016

 • Analiza nevoilor de formare

  Pentru a include in Oferta de formare continua tematicile de interes privind formarea continua profesionala si dezvoltare personala, va rugam sa completati urmatorul chestionar: CHESTIONAR

 

 

<