Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

an școlar 2021 - 2022

Documente utile privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale


Model adresă către CCD București


Notă referitoare la aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale


Ordin privind modificarea și completarea Anexei la OMECTS nr.5564 / 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia