Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiecte și Parteneriate


Parteneriate
    Activități metodice
    Activități nonformale
    Programe de formare în unități de învățământ (cursuri în parteneriat)
    Parteneri externi

Proiecte
    Proiecte cu finanțare externă
        POCU
        CRED
        CIPE
   Proiecte cu finanțare europeană
        CORTTEX
        MYS
        REGV
        SOIL
        SEMIFIT

Education for Human Rights and Democracy Education

"edu4society"

COERENT

Proiecte cu finanțare locală

 Vizite de studiu
 CIVITAS