Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

PARTENERI:
ASOCIAȚIA DA’DECE
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01. 07. 2022 - 31. 10. 2023
SCOPUL:
Acest proiect urmărește, în principal, lărgirea paletei de actori care mediază între patrimoniu și elevi, prin formarea interdisciplinară a cadrelor didactice din medii defavorizate, într-o cultură a incluziunii, diversității, toleranței, colaborării, contribuind la creșterea calității actului educațional și la participarea culturală în medii defavorizate.
OBIECTIVUL GENERAL:
Dezvoltarea unui mecanism prin care elevii din clasele primare, din zonele defavorizate din București și din împrejurimi, să aibă un acces mai mare la patrimoniul cultural local și național prin creșterea interacțiunii cu acesta atât în cadrul învățării școlare, cât și a învățării din medii nonformale. (mai multe)