Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic București lansează un nou Apel de selecție pentru seria 3 de formare în cadrul programului PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) (click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Înscrieri program avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL

Vă informăm că, în perioada 01.03-10.03.2024, se fac înscrieri pentru programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației: Pregătirea profesorilor pentru susținerea examenelor/concursurilor naționale (Definitivat/ concurs național de ocupare a posturilor vacante)

Înscrieri program avizat: UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA GEOGRAFIEI

Situație privitoare la biblioteca școlară

Înscrieri program avizat: VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

SIMPOZION MUNICIPAL: BIBLIOTECARII ȘCOLARI, GHIZI ÎN UNIVERSUL LECTURII ELEVILOR

Anunț concurs Vânătoarea de lectură ed. III

UNICEF în România și Fundația Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, CCD București și CMBRAE, implementează un proiect care își propune să creeze un model funcțional de intervenție pentru sănătatea mintală și sprijinul psihosocial pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal din București. În momentul de față se desfășoară un studiu de evaluare a nevoilor de servicii de sănătate mintală în rândul adolescenților din București.
Vă rugăm să ne sprijiniți cu informații despre instituția de învățământ pe care o reprezentați și care ar completa puzzle-ul datelor deja colectate.

În contextul Zilei Naționale a Lecturii, vă propunem două activități.

Anunț plata cu cardul de primă didactică