Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

APEL DE SELECȚIE FORMATOR PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning (formular, anexa)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

APEL DE SELECȚIE FORMATOR PROF III – Management educațional în context mentoral (formular, anexa)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Vă invităm să completați formularul de identificare a nevoilor de formare, pentru ca programele noastre din oferta pentru anul școlar 2022-2023 să se bazeze pe nevoile reale identificate la nivel personal:
https://forms.gle/n7ghGTWqBF37f6THA
Vă mulțumim! 

Înscrieri pentru programul avizat în parteneriat "NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE"

Apelul de selecție pentru programul "RED - Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2"

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Apelul de selecție pentru programul "Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. MANAGER - CRED. Formare nivel 2"

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Apelul de selecție a filialelor CCD pentru anul școlar 2022-2023

Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Rezultate etapa pe municipiu - Concurs  municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București invită toate cadrele didactice din Sectorul 2 la conferința “Școli cu toleranță ZERO la violență!”

Vă invităm să completați formularul de identificare a nevoilor de formare, pentru ca programele noastre din oferta pentru anul școlar 2022-2023 să se bazeze pe nevoile reale identificate la nivel personal:
https://forms.gle/n7ghGTWqBF37f6THA
Vă mulțumim!