Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327 (anexe editabile)

Înscrieri pentru programul avizat "Pregătirea profesorilor pentru susținerea examenelor/ concursurilor naționale (Def. / Titularizare / Grad II)"

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Rezultatele finale ale candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor experți formare ciclul primar / gimnazial pentru programul de formare Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Rezultatul probei de interviu a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor experți formare ciclul primar / gimnazial pentru programul de formare Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ, pentru regiunea București-Ilfov în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327 (anexe editabile)

Conferința online DRAG DE CARTE, ediția a II-a

Înscrieri pentru programul avizat "Utilizarea tehnologiei digitale în predarea-învățarea-evaluarea geografiei"

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Planificarea interviurilor pentru candidații înscriși la selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 (anexele 1, 2, 3 și 4, editabile)